IDAG: MØTE I UTVALG FOR OPPVEKST OG LEVEKÅR

Møtet i utvalg for oppvekst og levekår starter kl. 1800 og avholdes i formannskapssalen på rådhuset i Sundet. Blant sakene som skal diskuteres er å opprette barne- og ungdomsråd, samt navnsetting av en rekke veier. Se sakslisten her. NB! Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kjersti Almåsvold er Venstres representant i utvalget.

SAKSLISTE:

PS 14/38 (07/6375) Barn og unges medvirkning i demokratiske prosesser. Vurdering av etablering av ungdomsråd i Eidsvoll

PS 14/39 (14/750) Søknad om overdragelse av skjenkebevilling – Lille Barolo

PS 14/40 (14/1059) Søknad om skjenkebevilling – Milano Restaurant Jose Sheiko

PS 14/41 (14/101) Veg i Morskogen. Veg fra Ulvinmyravegen til gårdsbruket Lien/ Sølia

PS 14/42 (13/76) Renavning av veg 44, tidligere deler østre Hurdalveg

PS 14/43 (13/76) Vegnavn i Feiring, veg 52, fra Kjerkelinna til gården Innleggen

PS 14/44 (13/76) Navning av vegnavn, veg 54, delveg 3, ved Risebru

PS 14/45 (14/101) Vegnavn i Lynes. Veg 75 fra Lynesvegen til Lynesdalen

PS 14/46 (14/101) Veg i Feiring, veg 84, fra Lysthusvegen til Feiring jernverk

PS 14/47 (13/76) Navning av veg 89 i Feiring, fra Feiringvegen til gården Torgunrud

PS 14/48 () Eventuelt

RS 14/87 (13/3729) Referat Su- møte Brensmork barnehage

RS 14/88 (13/3729) Su, Råholtbråtan barnehage, 17 06 2014

RS 14/89 (13/3729) Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Vilberg barnehage – 24.06.14

RS 14/90 (13/3730) Referat fra skolemiljø- og samarbeidsutvlaget ved Råholt skole 30.01.14

RS 14/91 (13/3730) Referat fra skolemiljø- og samarbeidsutvalget ved Råholt skole 22.05.14

RS 14/92 (13/3730) Referat fra samarbeidsutvalg og miljøutvalg Eidsvoll Verk skole 26.05.14

RS 14/93 (13/3730) Referat samarbeidsutvalget ved Ås skole

RS 14/94 (13/3730) Referat samarbeidsutvalget Ås skole

RS 14/95 (14/2248) Informasjonsbrev om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging – Trer i kraft 01.07.14

RS 14/96 (14/17) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling

RS 14/97 (14/17) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling – Feiringklinikken

RS 14/98 (14/17) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling – Nebbenes Kroer nord

RS 14/99 (14/17) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling – Garnityr kafe og restaurant

RS 14/100 (14/17) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling – Lille Barolo Enoteca

RS 14/101 (14/17) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling – Nebbenes Kroer syd

RS 14/102 (14/17) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling – ISS Servicepartner – Dal overnatting

RS 14/103 (14/17) Kontrollrapporter – Skjenkebevilling – Maliks Bistro AS

RS 14/104 (14/17) Kontrollrapport – Skjenkebevilling – Studio Safari

RS 14/105 (14/17) Kontrollrapport – Skjenkebevilling – Sundgården Spiseri

RS 14/106 (14/17) Kontrollrapport – Skjenkebevilling – China House

RS 14/107 (14/17) Kontrollrapport – Skjenkebevilling – Garnityr Kafe og restaurant

RS 14/108 (14/17) Kontrollrapport – Skjenkebevilling – Mam Mia

RS 14/109 (14/17) Kontrollrapport – Skjenkebevilling – Jøndal Gårdsbakeri

RS 14/110 (14/16) Kontrollrapporter – Salgsbevilling

RS 14/111 (14/16) Kontrollrapporter – Salgsbevilling – Kiwi Eidsvoll

RS 14/112 (14/16) Kontrollrapporter – Salgsbevilling – Rema 1000 Eidsvoll

RS 14/113 (14/16) Kontrollrapporter – Salgsbevilling – Matkroken Eidsvoll

RS 14/114 (14/16) Kontrollrapporter – Salgsbevilling – Coop Marked, Feiring

RS 14/115 (14/16) Kontrollrapporter – Salgsbevilling – Kiwi Minnesund

RS 14/116 (14/16) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Coop Prix

RS 14/117 (14/16) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Spar Råholt

RS 14/118 (14/16) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Rema 1000

RS 14/119 (14/16) Kontrollrapport – Salgsbevilling – Coop Marked Hammerås

Du finner møteinnkallelsen og sakspapirene her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**