Skal Eigersund kommune lage et parkeringsselskap?

Eigersundere skal betale for å parkere i byen. Flertallet i formanskapet ønsker å gjennomføre en betalingsordning for bilistene i Egersund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Rådmann Ketil Helgevold orienterte formannskapet om en mulig framdrift på bakgrunn av vedtak i formannskapet om at å se på slike løsninger. Helgevold vi at tre politikere skal velges inn i et interimstyre som vil stå for den videre framdrift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**