Tigging i Egersund?

Eigersund Høyre ønsker å se på politivedtektene på nytt og utgangspunktet er å se på tiggeproblematikken i Eigersund. Etter en runde i formannskapet forandret orføreren forslaget sitt til på generelt grunnlag å se på politivedtektene på nytt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Eigersund Venstre vil ikke ha en tiggeparagraf i politivedtektene og var i mot ordførerens første forslag. Da forslaget ble justeret til å se på hele politivedtektene på generelt grunnlag, var det noe formannskapet enstemmig gikk inn for. En slik gjennomgang er i tråd med det formannskap og kommunestyre pleier å gjøre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**