Ønsker ett årsterminoppgjør for mva

Alstahaug Venstre har i møte med Venstres nestleder og representant i finanskomiteen, Terje Breivik, anmodet Venstre om å sørge for en endring av praksisen med merverdioppgjøret for småbedrifter og gründere. I kommende budsjettforhandlinger vil Alstahaug Venstre at Venstre skal sørge for å frita alle småbedrifter med omsetning på under 5 millioner å sende inn merverdioppgjør annen hver måned. – Ved å øke beløpsgrensen fra 1 til 5 millioner sparer vi disse bedriftene for mye unødvendig pengebruk og arbeid, sier Venstres varaordfører i Alstahaug, Hanne Nora Nilssen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Alstahaug Venstre har bedt Venstre sentralt om følgende endring av Forskrift Nr 122 fastsatt av Finansdepartementet 29.juni 2001 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr om merverdiavgift § 31 a.

§ 1 Beløpsgrensen på kr 1 000 000 endres til kr 5 000 000.

– Vi i Alstahaug Venstre mener at dette forslaget til endring vil ha stor betydning for småbedrifter. Denne mva kreditten som da staten gir vil styrke småbedriftenes likviditet, i tillegg til en besparelses på anslagsvis mellom 40 000 — 60 000 kr i årlige regnskapskostnader. Dette kan igjen kanskje være helt avgjørende for å kunne lykkes med bedriften, sier Hanne Nora Nilssen i en pressemelding lokallaget har sendt ut.

I 2011 kom endringen med revisorfritak for små virksomheter. Alstahaug Venstres forslag om å endre mva -oppgjøret til et årsterminoppgjør er ett skritt i riktig regning til økt satsing på småbedrifter og gründervirksomheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**