Toppkandidatene presenterte seg

Det ble et godt og innholdsrikt møte i Venstres hus på Kjær. Seks av toppkandidatene på Venstres nye valgliste presenterte seg og sine tanker om Venstrepolitikken for den nye kommunestyreperioden fra 2015-2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

mote venstre

Foto: er

Nominasjonsprosessen er godt i gang og alfabetisk liste med kandidater til Horten venstres valgliste er så godt som ferdig. Medlemsmøtet var en anledning for kandidatene til å presentere seg og for medlemmene å stille spørsmål. Interessen var stor og spørsmål på alle nivå ble stilt kandidatene. På stemningen var det lett å spore en meget god tilfredshet med bade kandidatene og de svar som ble gitt.

Etter presentasjonen hadde vi åpen meningsutveksling rundt flere viktige saker for venstre: Venstre som grønt og miljø/klimavennlig parti, helsepolitikk, synlighet og samarbeid.

Nominasjonskomiteens forslag til liste og rekkefølge på alle kandidatene blir presentert på nominasjonsmøte 24. september. Den endelige listen og rekkefølge blir vedtatt av nominasjonsmøtets deltagere.

Horten Venstre
Carl Otto Kielland
Leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**