Venstre fikk gehør for forslag om TAXI båt

Dag Jørgen Hveem fremmet forslaget; “Som en prøveordning bevilges det kr 100.000,- pr. år til drift av baderute- og taxibåt i Risør 15. juni til 15. august for 2015 og 2016. Ordningen evalueres etter hver sesong og nødvendige justeringer tas av rådmannen som legger frem en sak til politisk behandling høsten 2016.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Både fastboende og besøkende ønsker seg baderute og taxibåt i sommerukene og derfor er det hyggeig at bystyret støttet Venstre i denne saken.

Både fastboende og besøkende ønsker seg baderute og taxibåt i sommerukene og derfor er det hyggeig at bystyret støttet Venstre i denne saken.
Foto: Runar Nes

Bystyret sluttet seg til forslaget fra Venstre, og dermed går det mot en prøveordning for baderute og taxibåt i sommerukene de to neste årene.

Venstre har lenge ønsket å få dette på plass og det er greit å krysse av ok et valgprogramløfte sier Willy Thorsen i en kommenta5

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**