Gruppemøte 01/09-14

Skien Venstre ønsker velkommen til gruppemøte førstkommende mandag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Gruppemøtet vil som vanlig bli holdt på Skien Venstre sitt kontor på rådhuset klokken 18:00

I gruppemøtet tar vi opp aktuelle saker som skal opp til behandling i de ulike politiske foraene den kommende uken. Denne uken er det møte i HOTS (Hovedutvalg for teknisk sektor), Formannskapet og velferd) og Bystyret

Ps. det vil også bli diskutert hvem Skien Venstre ønsker å sende på LPN (lokalpolitisk nettverk) i Larvik den 13. og 14. september.

Saker til behandling:

Hovedutvalget for teknisk sektor
Formannskapet

Skien Venstre

Bystyret

Ved spørsmål angående gruppemøtet kan du kontakte
undertegnede på tlf: 92 05 03 59
eller mail: [email protected]

Kenneth Berg
Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**