Uttalelse: Norge bør avstå fra å arrangere OL 2022

På styremøte i Rogaland Venstre torsdag 28. august ble det vedtatt en uttalelse mot OL i Norge i 2022.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

OL, olympiske leker, 2022, 2012

Foto: London2012

Til høsten skal Stortinget trolig ta stilling til Oslos søknad om statsgaranti for å arrangere vinter-OL i 2022. Etter at et knapt flertall av Oslos borgere i fjor stemte for å søke om vinter- OL i 2022, er det nå stortingspolitikerne som skal fatte en avgjørelse på vegne av hele landet. Rogaland Venstre mener at Stortinget bør si nei til å gi statsgaranti til en norsk OL- søknad i 2022.

En søknad til IOC om å bli vertsby for et OL krever en ubegrenset garanti fra den norske stat for alle nødvendige investeringer, og kostnader knyttet til planlegging og gjennomføring av arrangementet. De økonomiske beregningene som foreligger anslår totale kostnader på mellom 20 og 50 milliarder norske kroner.

Argumenter som underbygger Oslos søknad, dreier seg både om byutvikling, om økt turisme og bedret folkehelse. Men investeringene som vil gjøres i et OL, er ikke nødvendigvis de vi har mest behov for. Turisme- og helseeffektene er i beste fall overdrevne. For å holde de totale kostnadene på et overkommelig nivå, må investeringene i nye anlegg og infrastruktur holdes nede. Dermed blir brorparten av utgiftene knyttet til selve gjennomføringen av arrangementet, ikke til det som faktisk varer. De mest nøkterne anslagene gir derfor lite byutvikling igjen for pengene.

Et vel så tungt argument imot en norsk OL-søknad er imidlertid IOC og deres rammevilkår for OL. IOC har gjennom lengre tid fått hard kritikk for dokumentert korrupsjon, maktmisbruk, for å legitimere tvilsomme regimer og for å bidra til å fjerne lekene stadig lenger fra de olympiske idealer.

Flere har derfor tatt til orde for at OL i Oslo skal bli et «etisk» OL, hvor Norge demonstrerer åpenhet, menneskerettigheter og mangfold. Men Norge verken kan eller bør løse problemer som har sin kjerne i IOCs egen praksis og regelverk.

Flere land har av ulike årsaker valgt å ikke være blant søkerne til å arrangere OL. Det er et problem for IOC. At Norge etter Russlands gigantomane OL vil arrangere et «fornuftig og nøkternt» OL med høy etisk standard, vil løse IOCs akutte PR-problemer uten at IOC behøver å gjøre — etter Rogaland Venstres oppfatning helt nødvendige – endringer selv. Det er ikke solidarisk av Norge å arrangere OL når det har blitt så kostbart at nesten ingen andre ser seg råd til å arrangere det. Derfor burde det være mer naturlig av Norge på nåværende tidspunkt å legge press på IOC ved å avstå fra å søke. For å endre IOC så må man være tøff. Rogaland Venstre mener det sterkeste signalet Norge kan sende er å vrake Oslos OL-søknad.

Rogaland Venstre er positiv til idrett og internasjonale idrettsarrangementer, også i Norge. Men ved å la være å arrangere OL 2022, sender vi et politisk signal om at med dagens struktur i IOC, pengebruken og aksept for undertrykkende regimer, menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelser undergraver IOC OLs rolle som et samlende og positivt arrangement for idretten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**