Flere nye folkevalgte i Nittedal Venstre

I forbindelse med ny politisk organisering er det valgt nye hovedutvalg og klagenemnder. Inge Solli (V) er valgt som leder i hovedutvalg for oppvekst og utdanning, og Egil Hjorteset (V) er valgt som leder i hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Et ad-hoc-utvalg bestående av ordfører og gruppelederne har lagt fram et forslag om å endre den politiske organiseringen, og komitemodellen er etter vedtaket i kommunestyret nå erstattet med en hovedutvalgsmodell. De nye hovedutvalgene har sine første møter mandag 8.september.

Venstres representasjon
Nittedal Venstre er representert slik i de nye hovedutvalgene og nemndene.

Hovedutvalg for oppvekst og utdanning:
Inge Solli, leder

 Egil Hjorteset

Egil Hjorteset

Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling:
Egil Hjorteset, leder

Hovedutvalg for helse og omsorg:
Ingjerd Fjøsne, nestleder
Arve Pedersen, medlem

Vida Valen og Berit Halvorsen Bjørgan

Vida Valen og Berit Halvorsen Bjørgan

Varmedlemmer i hovedutvalg for oppvekst og utdanning:
1. Berit H. Bjørgan (V)
2. John-Ludvig Valen (V)
3. Vida Valen (V)
4. Leif-Åge Sørlie (V)

Varmedlemmer i hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling:
1. Kristoffer Øksne (Sp)
2. Magnhild Bredesen (V)
3. John-Ludvig Valen (V)
4. Gunvor Støle Melsom (V)

Varmedlemmer i hovedutvalg for helse og omsorg:
1. Maria Elizabeth Prestø (V)
2. Vida Valen (V)
3. Pål Olav Røstad (V)
4. Stein-Erik Rønningen (V)
5. Magnhild Bredesen (V)

Varamedlem i den ordinære klagenemnda:
Hilde Tellesbø (V) – vara for KrF/Ap-medlemmene

Magnhild F. Bredesen

Magnhild F. Bredesen

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt:
Magnhild Bredesen, nestleder
Leif-Åge Sørlie, varamedlem

Styret i Miljøhuset Gnisten
Under generalforsamlingen for Miljøhuset Gnisten tidligere i år er disse valgt:
Maria Elizabeth Prestø, medlem
Stein-Erik Rønningen, varamedlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**