Hvorfor hundeeiere i Bærum ønsker seg treningsområder og hundeluftegårder

Mange irriterer seg over løse hunder i båndtvangtiden, og det er forståelig. Hund skal være i bånd for å verne sårbart vilt og bufe på beitet i perioden 1.4 -20.8 (+ noe utvidet i Vestmarka).
En hund som skal bli godt integrert, og ikke være til bry for andre må lære god oppførsel fra tidlig alder med positive metoder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I innlegg om båndtvang som stod i Budstikka 10 juli, hadde redigering fjernet en viktig presisering, som jeg her vil gjøre rede for.

Hundeparken i Sandvika har vist å være en suksess som både innbyggerne og hundene setter pris på. Vi håper Storøya hundepark snart blir en realitet. Etter hvert som flere områder reguleres til bebygd område eller begrenset ifht hund, så må det tilrettelegges. Inngjerdede hundegårder egner seg for mange hunder til sosialisering og leking.

Så har man dem som konkurrerer med hunden og slik sett gjerne vil representere våre kommuner i konkurranser der kravene er harde og dommerne strenge.

Mange legger ned mange, mange timer pr uke i trening med hunden i håp om å hevde seg i de tøffe konkurransene. De har ingen steder å trene i Bærum. Asker har nå fått et treningsområde, og det er så vel unt. Vi håper Bærum kommune får noe tilsvarende. Etter hvert som løkker blir bebygd og borte, blir også treningsmulighetene borte. Jo bedre lydighets og kontakttrente hunder vi har i samfunnet, jo færre blir konfliktmulighetene.

Hvorfor kan man ikke trene til konkurranser i en hundeluftegård, kan man spørre seg. Hundeluftegårder egner seg ikke så godt til denne typen trening. Det har med belønnings strategi og fokus til en konkurransehund å gjøre. En hund som har tilbudt sitt absolutt ypperste vil ikke dele en god belønning med en lekende hund, eller bli forstyrret i intens konsentrasjon om en vanskelig øvelse.

Bærum Venstre har vært talspersoner for å få økt forståelsen for friområder og hundetrening, nettopp for at hundehold skal være til nytte og hygge for alle.

Hilde M. Arneberg, folkevalgt for Venstre
Kommunestyremedlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**