Tilrettelegging for sykkel i Bypakken må fremskyndes

Venstre er utålmodig på realisering av miljøtiltakene i Bypakken. Fremdriftsplanen sier tiltakene for sykkel, gående og kollektivtrafikk skal være sluttført i 2030. Det er et veldig langstrakt perspektiv, sa Ragnhild Helseth i Formannskapet i Kristiansund under behandling av overbygningsdokument for Bypakken tirsdag 2.september .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

sykkel-jente

Foto: sid

Venstres representant Ragnhild Helseth ba om en raskere fremdrift i plan for utbygging av kollektivtrafikk, gangveier og sykkeltraseer. Planen må fremskyndes. Særlig er det viktig å legge til rette for egne traseer for transportsykling, sa Helseth, både for framkommelighet og av trafikksikkerhetsmessige hensyn.

-Venstre er utålmodig på realisering av miljøtiltakene i Bypakken. Fremdriftsplanen sier tiltakene for sykkel, gående og kollektivtrafikk skal være sluttført i 2013. Det er et veldig et veldig langstrakt perspektiv, sa Helseth.

Forslag til Formannskapet fra Venstre v/Ragnhild Helseth:
1.Fremdriftsplan for utbygging av kollektivtrafikk, gangveier og sykkeltraseer fremskyndes.
2.Egen trase for transportsykling etableres.
3.Skilting av sykkelruter gjennomføres.
4.Vegprising innføres med rushtidsavgift morgen og ettermiddag.

Punkt 1-3 fikk to stemmer og falt.
Punkt fikk kun Venstre sin stemme.

TK 03092014 les her

Sak 14/72 Bypakke Kristiansund – overbygningsdokument fra Statens vegvesen ble vedtatt lagt ut på høring. Kommunen og Statens vegvesen skal også arrangere folkemøte i forbindelse med høringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**