Opprettelse av støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Harstad kommunestyre vedtok i dag opprettelse av støttesenter. Hvem som skal drifte det vil tiden vise, det er nå opp til evetuelle tilbydere å melde sin interesse. Venstre gleder seg over vedtaket!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Parkering familie - Lørenskog

Foto: Lørenskog Venstre

Saken har vært drøftet ved flere anledninger i kommunestyret, men man har til nå ikke lyktes finne økonomisk handlingsrom. Venstre har flere ganger vist til at en kommunal finasiering på bare 200 000 kr utløser et statlig bidrag på 800 000 kr.

Maria Serafia Fjellstad vektla at utsatte for incest og seksuelle inngrep har økt risiko for psykisk og fysisk sykdom, samt økt risiko for å stå utenfor arbeidslivet. Et støttesenter vil kunne ha positive effekter for helse og livskvalitet, med ringvirkninger også for samfunnsøkonomien. Venstre ser fram til en viktig etablering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**