Tillitskrise i skolenorge

Leder i Alstahaug V og kommunestyrerepresentant, Inger Hansen, ønsker et dialogmøte med lærerne og deres organisasjoner i kommunene. Dette for å bygge tillit til beste for en god skole i kommunen. Hun påpeker også i sitt innlegg at det å løfte læreryrkets status og gjenreise respekten for lærerne ikke er gjort med en håndvending, men viser til Venstres tydelig krav for å nå dette målet. Les hele innlegget her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Tillitskrise i skole-Norge

Heldigvis er lærerstreiken over. Arbeidstida skal vedtas på den enkelte skole. Blir ikke partene enige etter megling på kommunalt/fylkeskommunalt nivå, gjelder dagens ordning. Men tillitskrisa i skole-Norge er langt fra over for det.

Venstres Iselin Nybø og Trine Skei Grande skrev i Dagbladet allerede 29. juni at streiken sannsynligvis kunne vært unngått dersom KS hadde opptrådt mer smidig, mindre konfronterende og tidlig i prosessen hadde gitt tydelige signaler om respekt for lærerne og læreryrkets egenart. Vi må ha tillit til at lærerne gjør jobben sin uten detaljstyring. Samtidig er det viktig at man finner fleksible arbeidstidsløsninger som både arbeidsgiver og arbeidstaker er tjent med. Vi må gjenreise respekten for læreren og å gi læreryrket økt status. Det er en oppgave kunnskapsministeren må ta på alvor.

Å løfte læreryrkets status er ikke gjort i en håndvending. Men Venstre har noen tydelige krav til kunnskapsministeren som partiet kommer til å følge opp disse for å nå målet om å løfte læreren:

Forbedre og utvide lærerutdanningen til en femårig mastergrad
Doble videreutdanningsmidlene, og på sikt gi lærere rett og plikt til videreutdanning
Få flere yrkesgrupper inn i skolen, for å gi lærerne tid til sine kjerneoppgaver
Rydde opp i skolebyråkratiet og reduser detaljstyringen
Få på plass gode seniortiltak, slik at det blir attraktivt å bli værende i læreryrket
Rekruttere flere lærere fra andre yrker
Få flere med doktorgrad inn i undervisningsstillinger i skolen
Gi lærere flere karriereveier, slik at det er mulig å gjøre karriere og samtidig ha elevkontakt
Sikre at det er mange nok lærere i skolen

Personlig mener jeg at klasseledelse og lærerledelse er faktorer som er mye viktigere for elevenes læringsutbytte enn at læreren er på skolen 7,5 timer hver dag. En tydelig leder setter klare mål for hver eneste time og har elevenes fulle oppmerksomhet. Flinke lærere evner også å bygge opp hver enkelt elev, uansett faglig nivå, ved å gi dem den gode mestringsfølelsen. Rektors lederstil er avgjørende for bl.a. motivasjon, holdninger, arbeidsinnsats, kreativitet, og videreutvikling/kompetanseheving blant lærerkollegiet. Innføring av kollegaveiledning som fast rutine flere ganger i året, der man får konstruktiv tilbakemelding fra de andre lærerne, er et godt tiltak for å kunne bli enda bedre som pedagog.

Alstahaug Venstre vil be om at Alstahaug kommune, som ansvarlig skoleeier, inviterer til dialogmøte med lærere og deres organisasjoner med det første, nettopp for å bygge tillitt til beste for en god skole i kommunen.

Inger Hansen
Leder, Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**