Informasjon om kommunereformen 11. september

Denne torsdagskvelden inviteres medlemmer i Tønsberg Venstre til å få informasjon om prosessene rundt kommunereformen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Velkommen til informasjon om kommunereformen
11. september kl 18.00 – 20.30
Sted: Nøtterøy kulturhus

Program:
 Velkommen /v Roar Jonstang, ordfører Nøtterøy kommune
 Bakgrunn for kommunereformen /v Petter Lodden, Fylkesmannen i Vestfold
 Foredrag v/Bjarne Jensen, Høgskolen i Hedmark
 Foredrag v/Geir Vinsand, Nivi Analyse
 Spørsmål og innspill – alle
 Veien videre /v Toril Eeg, rådmann Nøtterøy kommune

Bjarne Jensen er professor i økonomi (forvaltningsøkonomi) ved Høgskolen i Hedmark. Jensen er ansvarlig for faget forvaltningsøkonomi, som inngår i masterprogram i offentlig styring og ledelse (MPA). Jensens forskning er konsentrert om offentlig økonomi, finansiering, styring og organisering særlig knyttet til kommune- og helsesektoren og forholdet mellom egenregi og bruk av markedsstyring.

Geir Vinsand har bakgrunn som ressursøkonom fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Han har tidligere arbeidet som konsulent og gruppeleder i AGENDA. Han var ansatt i Kommunaldepartementet i perioden 1989-95, bl.a. som hovedsekretær for Christiansenutvalget som utredet kommune- og fylkesinndelingen. Geir har også arbeidet med utredningsoppgaver i Næringsdepartementet og vært oppdragsforsker i Gruppen for Ressursstudier på 1980-tallet.

Se invitasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**