Forbud hjelper ingen

5. september hadde bydelslagsleder innlegg i Akers Avis Groruddalen om tiggeforbud. Innlegget er skrevet som respons på betraktninger skrevet av Steinar Arnesen, publisert i samme avis 13. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Forbud hjelper ingen

I Akers Avis 13. august reflekterer Arbeiderpartiets Steinar Arnesen blant annet over tigging og tiggeforbud.

Arnesens refleksjoner er gjenkjennelige tanker. Tigging er ubehagelig, det er rotete og uestetisk, og konfronterer oss med forskjeller mellom oss og «dem». Jeg tror de fleste av oss har kjent på ubehaget, og ikke minst spurt oss selv hvorfor man reagerer med ubehag fremfor empati. Tåler vi at andre har det vondt bare de ikke ser ut som oss selv?
Arnesen oppsummerer imidlertid med at «det hele koker ned til å gjøre byen så lite attraktiv som mulig for fattige folk». En slik tanke er fremmed og svært ubehagelig for en sosialliberalist, slik den også burde være for en sosialist.

Å gjøre byen lite attraktiv påvirker ikke nøden som gjør at fattige tilreisende kommer hit i utgangspunktet. Hverken tilgang på offentlig toalett eller komfortable soveplasser har vist seg avgjørende, mennesker i nød finner løsninger, selv om vi andre ikke nødvendigvis bifaller resultatet.
Venstre mener at den eneste humane løsningen på tigging og situasjonen med fattige tilreisene er å håndtere det som et sosialt problem, som må løses med sosiale virkemidler. Å være fattig kan ikke kriminaliseres. Politiet har allerede hjemler i eksisterende politivedtekter til å bekjempe agressiv atferd og åpenbar kriminell virksomhet.

Vi kan ikke lukke landet for tilreisende, hverken arbeissøkende unge svensker eller fattige tilreisende fra sør-øst. Vi kan heller ikke lukke øynene for at det finnes mennesker, befolkningsgrupper og land i Europa som har svært vanskelige levevilkår. Og det er helt klart at dette er en situasjon man må jobbe for å løse internasjonalt. Et lokalt tiggerforbud i Oslo løser imidlertid ingen problemer, men lar oss kanskje innbille oss for en liten stund at alt er rent og pent og hyggelig igjen.

Arnesens eget parti tar i sitt forslag til bystyret initiativ til å forby tigging innenfor ring 3. Med andre ord en løsning som i praksis vil flytte tiggerne lengre ut i bydelene, samtidig som det skaper praktiske problemer for politi og ordensmakt. Å flytte mennesker vil være lite effektiv bruk av fellesskapets ressurser, og fremdeles ikke gjøre en tøddel for å hjelpe de menneskene som er i en vanskelig situasjon. Å bli bortvist fra sentrum løser ikke nøden eller behovene som fører til tigging i utgangspunktet.

Siv-Lise Bendixen Stærk, bydelslagsleder Bjerke Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**