Prøvnominasjon i Bjerke Venstre 10. september

10. september er det klart for prøvenominasjon i Bjerke Venstre. Møtet holdes på Venstres Hus kl 19.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Gjennom prøvenominasjonsmøtet kan venstremedlemmer i bydel Bjerke være med å bestemme hvordan Venstres liste til bystyret skal se ut ved lokalvalget høsten 2015. Stemmerett har alle de medlemmer som har betalt kontingenten for inneværende år.

Det settes opp et forslag til liste som så oversendes nominasjonskomiteen. Prøvenominasjonene fra bydelsagene danner et viktig grunnlag for nominasjonskomiteens endelige innstilling.

Du kan se mer om hvem som stiller som kandidater til bystyrelista her.

Møteagenda:

01/14 KONSTITUERING
01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenne innkalling og dagsorden
01.03 Velge møteleder, -referent, protokollunderskriver og tellekorps
01.04 Vedta forretningsorden og voteringsregler

02/14 AKTUELLE POLITISKE SAKER
02.01 Diskutere aktuelle politiske saker og behandle evt. forslag til uttalelser
02.02 Politiske markeringssaker i bydelen
02.03 Saker til Oslo Venstre (styret, bystyregruppen, hovedstyret, årsmøtet etc.)

03/14 PRØVENOMINASJON

04/14 AVSLUTNING

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**