Liberal kafé: I radikaliseringens tid

Fredrikstad Venstre åpner høstens liberale kaféer på Litteraturhuset med et høyaktuelt tema: ekstremisme og radikalisering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Ekstreme og radikale ideologier brer om seg. Ute i verden kjemper radikale grupper i noen av vår tids verste konflikter. I Østfold har flere unge de siste årene blitt rekruttert til ekstreme miljøer. Hvordan skal vi forholde oss til en slik utvikling?

Til Fredrikstad kommer forsker Lars Gule og leder i Drammen Venstre Yousuf Gilani når Fredrikstad Venstre inviterer til høstens første liberale kafé på Litteraturhuset.

Lars Gule (f. 1955) er dr. art. i filosofi fra Universitetet i Bergen. For tiden er han førsteamenuensis ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus, der han blant annet arbeider med islamsk politisk tenkning og profesjonsutøvelse i det flerkulturelle samfunn.

Yousuf Gilani (f.1972) er en norsk lokalpolitiker for Venstre med pakistansk bakgrunn, som er født og oppvokst i Norge. Han ble innvalgt i Drammen Bystyre for fjerde gang ved valget i 2011, leder Drammen Innvandrerråd og har verv i Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM).

Gilani var en av initiativtakerne til den store desmonstrasjonen mot ISIL som ble gjennomført i Oslo 25. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**