— Vi må få til et godt og forståelig bussnett

— Så snart som mulig må vi få til et godt og forståelig bussnett. Og som nye kunder enkelt kan forholde seg til, sa Kjartan Alexander Lunde (V) i bystyret mandag i en sak om ny busstruktur på Nord-Jæren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Kolumbus, stavanger, soft-busser

Foto: Kolumbus

 Kjartan Alexander Lunde (V) hadde innlegg i saken om ny busstruktur i bystyret mandag ettermiddag.

Kjartan Alexander Lunde (V) hadde innlegg i saken om ny busstruktur i bystyret mandag ettermiddag.
Foto: Rogalands Avis

Les hele innlegget under:

Ordfører,

Klimaendringene det siste hundreåret er dramatiske sett i et tusenårsperspektiv.
Mer ennn halvparten av utslippene i vår by kommer fra transportsektoren.

Det er viktig for klimaet at vi får laget til et best mulig kollektivtilbud i regionen vår. Samtidig vil det at flere reiser kollektivt også føre til mindre kø for næringslivet og andre som må bruke veiene.

Så snart som mulig må vi få til et godt og forståelig bussnett. Og som nye kunder enkelt kan forholde seg til.

Det må bli enklere å ta grønne valg i hverdagen. For flere innbyggere må bruke kollektivtrafikk når det er mulig til og fra arbeid, skole, butikk og på reise.

Les også: — Skattefrie månedskort kan fjerne Forus-køene

Det at vår region har langt færre passasjerer per busskilometer enn for sammenlignbare europeiske byer er et varsku om at dagens struktur ikke er god nok. Dermed må den bli bedre og mer optimalisert. Og i tillegg få en høyere frekvens på de mest traffikerte strekningene.

Spesielt busstilbudet til Forus vil få et realt løft med denne strukturen. Og bussfrekvensen forbi flyplassen vil øke. Det er gledelig.

Les også: En feig region?

For Venstre er det viktig å få på plass flere kollektivfelt og andre bussprioriteringstiltak. Vi trenger å få på plass et pålitelig og attraktivt kollektivtilbud. Vi trenger absolutt å gjøre det mulig for bussene å holde rutene. Og vi trenger flere avganger på de viktigste rutene.

Takk!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**