Historiske bibliotekmuligheter

De fleste av oss er glade i biblioteket vårt. Ikke bare på grunn av dets funksjon som gratis kunnskapskilde og åpen møteplass, men også på grunn dets form.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Vårt hovedbibliotek er et fantastisk bygg med en flott historie. Man kjenner virkelig at man er på et viktig sted når man trår over dørterskelen i J.N. Jacobsensgt. 1.

De fleste av oss skjønner også at det er faglig utfordrende å utvikle et moderne bibliotektilbud og en god arbeidsplass innenfor rammene av et snart 90 år gammelt bygg. Det stiller ekstra krav til kreativitet, fleksibilitet og pågangsmot — både fra de som eier bilblioteket og de som jobber der.

Diskusjonen om hvordan framtidens bibliotektilbud i Fredrikstad skal være har så lang foregått relativt stille i Kulturutvalgets kroker. En krok hvor undertegnede holder til. Det har vært utredet, vurdert og tenkt — og vår nye dyktige biblioteksjef har lagt frem en bibliotekfaglig vurdering av hvordan framtidens bibliotektilbud kan se ut. Så langt — alt vel.

18. juni — ved inngangen til sommerferien — skulle vi i kulturutvalgskroken behandle bibliotekssjefens utredning. Det er da Arbeiderpartiet, SV og Bymiljølista bestemmer seg for i realiteten å avgjøre skjebnen til vår historiske bibliotekperle. De foreslår og vedtar at det skal utredes nytt bibliotek i 2015. Kroken vår har alltid vært viktig — men nå ble den ekstra viktig.

Jeg mente at avgjørelsen om vi skal bygge nytt bibliotek eller utvikle dagens bibliotek er så viktig, at den må løftes ut av kroken og opp på scenen. Den scenen er bystyret, og sammen med Høyre, Frp og Krf anker vi vedtaket om å bygge nytt bibliotek til bystyret. Her står vi nå.

Byens varaordører — Kari Agerup fra AP — likte dårlig at denne saken skulle opp på scenen. Hun ville holde den i kroken som hun er nestleder for. I formannskapet i forrige uke uttalte hun at anken var utidig og at dette var et rent valgkamputspill fra opposisjonen. Det eneste som er utidig er at vi har en varaordfører som ikke vil ha en åpen og bred debatt om vi skal bygge nytt bibliotek eller ikke. Hun hevder også at «ingenting» avgjøres nå. Neivel – hvorfor kan vi ikke utrede utvikling og utvidelse av dagens bibliotek da?

SVs Camilla Eidsvold på sin side anklaget opposisjonen for å være bakstreverske og lite framtidsrettede. Vel, er vi nå det?

Rent biblioteksfaglig og teknokratisk er det ingen tvil om at det beste er å bygge et nytt bibliotek hvor man kan tilpasse alt fra bunn. Men siden jeg er politiker og ikke teknokrat må jeg vurdere andre hensyn enn det biblioteksfaglige.

Det viktigste for meg og Venstre er at dagens bibliotekbygg er unikt — og vil ved utvikling og utvidelse fortsette å være unikt. Hvem som helst kan bygge et nytt og funksjonelt bibliotek — men vi har muligheten til å kombinere et historisk bibliotekbygg med framtidens funksjonalitet. Dèt er unikt.

Vi ønsker å få vernemyndighetene med på en internasjonal arkitektkonkurranse for en utvidelse av biblioteket. På den måten kan vi kombinere vår bibliotekhistorie med samtidsarkitektur og ny funksjonalitet. Biblioteket vil bli en enda større attraksjon i seg selv. Kombiner dette med en oppusset aula og overlyssal så har vi et enestående kunnskapsanlegg få om noen andre byer i Norge kan skilte med.

Det har blitt hevdet at dagens bibliotek ligger usentralt. I tillegg til at det faktisk er feil på alle andre målestokker enn i Fredrikstad, er dagens plassering glimrende i aksen sentrum-Cicignon-Gamlebyen. Om man ønsker mer tilgjengelige utlånsarealer nærmere sentrum har vi en Byhall på Rådhuset som skriker etter innhold og bruk.

Forkjemperne for å bygge nytt bibliotek har sikkert gode intensjoner. For meg handler ikke ønsket om å uvtikle dagens bibliotek om å spare penger eller å være biblioteksfiendtlig. Det handler om å bruke den historien vi har til å lage nye historier om Fredrikstad. Jeg vil gjerne at den historien skal være unik.

Per E. Braseth-Ellingsen
Gruppeleder og medlem av kulturutvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**