Verksted og vekst på LPN i Kristiansund

Verksteder i politisk arbeid søndag avrundet Lokalpolitisk nettverk i Kristiansund. Lørdag startet det hele med Guri Melby sitt politiske innlegg om Grønn vekst. Nærmere tretti medlemmer var tilstede under hennes innlegg som engasjerte til meningsutvekslinger og spørsmål. Kjartan Almenning viste veien til valgseier i 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Nettverksamlingen fant sted på Quality Grand Hotel i Kristiansund 13. og 14. september. Tema for denne høstens samling var miljø og verdiskaping med Grønn vekst som overordnet tittel. Programmet strakk seg over to dager med middag og sosialt samvær lørdag kveld.

 Engasjerte deltagere

Engasjerte deltagere
Foto: Ragnhild Helseth

-Venstres mål er å gjøre Norge til en ledende nasjon på fornybar energi og klimateknologi, var ett av budskapene Guri Melby formidlet. Med stikkordene klima, biologisk mangfold, forurensning og knapphet på ressurser engasjerte Guri deltagerne. Problemstilling knyttet til transport var blant sakene som ble drøftet, og særlig det som gjaldt el-bil og kollektivtrafikk.

 Grønn vekst med Guri

Grønn vekst med Guri
Foto: Ragnhild Helseth

Status over hva Venstre har fått gjennomslag for så langt i Stortinget i denne perioden ble gjennomgått.

 Kjartan Almenning viser vei

Kjartan Almenning viser vei
Foto: Ragnhild Helseth

Kjartan Almenning holdt innlegg med overordnet tittel Veien til valgseier i 2015. Han tok utgangspunkt i arbeidet som ble gjort ved forrige valg, både organisatorisk og politisk, og ga råd og tips om hvordan vi på best mulig måte forbereder oss til valget, forberedelser som alle lokallag nå rådes til å være godt igang med allerede.

Lørdag var det også mediekonkurranse. Alle var på forhånd oppfordret til å ta med seg gode medieoppslag. Det var tre lokallag som stilte i konkurransen, der Ålesund Venstre ved Steffen Falkevik vant en overlegen seier.

 Glad vinner av mediekonkurransen, Steffen Falkevik

Glad vinner av mediekonkurransen, Steffen Falkevik
Foto: Ragnhild Helseth

Siste del lørdag hadde tittel lokal politikkutvikling. Fylkesleder Ragnhild Helseth innledet med å dele noen av sine forventninger til politiske saker som vil være viktige å ta med i det foreliggende programarbeidet.

Nestleder Steffen Falkevik, leder av programnemnda, orienterte om arbeidet med fylkestingsprogrammet for 2015, og det ble gitt innspill tilbake fra salen.

 Trond Hanse Riise, leder i nominasjonsnemnda, orienterer

Trond Hanse Riise, leder i nominasjonsnemnda, orienterer
Foto: Ragnhild Helseth

Status for nominasjon til fylkestingslista ble presentert av leder for nominasjonsnemnda Trond Hansen Riise. Utfordringen med det som skal bli forslaget fra nemnda til nominasjonsmøtet senere i høst er balansen mellom fornying og det å beholde erfaring i fylkestingsgruppa for neste periode.

Søndag var det verksteder i parallelle sesjoner. Temaene det ble jobbet med var presse- og mediearbeid, tale- og presentasjonsteknikk, publisering på www.venstre.no, alternativt budsjett og å lage kurs som kan være studieplaner VO (plenum).

Siste del søndag ble brukt til lokale nettverkssamlinger. Der organiserte deltagerne seg i to grupper for henholdsvis Sunnmøre og Nordmøre/Romsdal.

Samlet sett ga Lokalpolitisk nettverk nyttig kunnskap til deltagerne om organisatorisk og politisk arbeid som skal gjøres fremover de nærmeste uker og måneder frem til valget 2015. Deltagerne var sultne på enda mer politisk debatt. Dette vil fylkesstyret legge opp til på en senere samling i høst.

LPN i Kristiansund hadde god deltagelse med 28 påmeldte og i tillegg var noen flere innom og fulgte Guri Melby sitt innlegg. Neste Lokalpolitiske nettverk blir i mars 2015. Det er å ønske at enda flere lokallag da finner tid til å delta. Dato og sted meldes etterhvert, men hvem som kommer som politisk innleder er avklart: Det blir Trine!

 Fra salen

Fra salen
Foto: Ragnhild Helseth

 Fylkesleder Ragnhild Helseth og sentralstyremedlem i Venstre Guri Melby

Fylkesleder Ragnhild Helseth og sentralstyremedlem i Venstre Guri Melby
Foto: Tord Nygård

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**