Ny veiløsning på Gartnerløkka

I disse dager behandles planer om ny vei over Gartnerløkka. Høybroa rives, og store og gode veier for gående og syklende er første prioritet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Gartnerløkka-krysset er en flaskehals i trafikken i dag. Det er derfor veldig positivt at det bygges en ny og bedre kryssløsning her. Venstre er spesielt fornøyde med løsningene for gående og syklende, og at det også er lagt vekt på å gjøre området grønnere enn i dag.

Sykkel

Foto: VHO

“Vi er veldig glade for at Veivesenet nå går i bresjen for de gående og syklende. Det er de som nå får de beste traseene, det blir både trygt og estetisk vakkert, nye områder åpner seg og det blir utsikt fra flere punkter. Å putte bilene i andre rekke er vakker musikk i Venstre-ører,” uttaler Solveig Nilsen, Venstre-representant i byutviklingsstyret.

Venstre er samtidig skeptiske til behovet for den storstilte utbyggingen av flerefelts veier både gjennom byen og med den planlagte ytre ringveien. Vi støtter begge planene, men stiller spørsmål ved effekten av å bygge ut bilveier for en økt kapasitet i forhold til i dag -når målsetningen samtidig er at fremtidig vekst i trafikken skal skje ved kollektiv og gang- og sykkel.

Du kan lese mer om planen og se illustrasjoner i Fædrelandsvennens 17.09.2014 her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**