Årsmøte/nominasjonsmøte i Alna Venstre 3.12.2014 kl 1800

Årsmøte 2014 og nominasjonsmøte for bydelslista ved valget i 2015 avholdes 3. desember 2014. Her er litt foreløpig informasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Når: kl 1800 Onsdag 3. desember 2014
Hvor: Bydelsutvalgssalen, 2. etasje over biblioteket, Furuset Senter

Nærmere agenda kommer senere, men vil inneholde
•Nominasjon av kandidater til bydelslista ved lokalvalget 2015
•Presentasjon av utkast til program for bydelsvalget 2015, vedtas senere
•Vanlige årsmøtesaker som årsmelding, aktuelle politiske saker og valg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**