Farstad imponert over kompetansemiljø på Helgeland

Alstahaug Venstre har de to siste dagene hatt besøk av stortingsrepresentant Pål Farstad. Farstad sitter i næringskomiteen på Stortinget for partiet Venstre. –
– Bioforsk på Tjøtta og Helgeland Havbruksstasjon er imponerende kompetansemiljø. Forskning, landbruk og marin sektor ligger mitt hjerte nært, og det var derfor spesielt interessant å besøke framtidsrettede nærings- og utviklingsmiljø i disse sektorene, herunder representantene for bondelaget og Marine Harvest, sier Farstad i en kommentar etter besøket. -Det har vært et svært vellyket besøk hvor vi har fått vist Farstad rundt i kommunen, sier Hanne Nora Nilssen fra Alstahaug Venstre, som også er varaordfører i Alstahaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Første dagen fikk Farstad møte ansatte på Bioforsk, og diskutert landbruk med representanter fra bondelagene. Deretter bar det videre til flyplassen, hvor lufthavnsjef Bjørn Ivar Blix kunne informere om rullebaneforlengelsen til 1199 m. som ble åpnet 18.september. Videre ble det informasjon og omvisning i Petro Næringshage av leder Jørn Clausen. Eirik Hansen i Petro Arctic redegjorde for dagens status for olje og gassindustrien på Helgeland og havnesjef Trond Nygård og ordfører Bård Anders Langø tok for seg kommunens satsing på utvikling av byen og havnen.

– Ja, Farstad fikk også lov til å reise som bilpassasjer på strekningen Brønnøysund-Sandnessjøen, og det var et bevist rutevalg vi gav han, sier Nilssen.

Dag to ble viet til havbruksnæringen. Her fikk Stortingsrepresentanten bli med ut til Helgeland havbruksstasjon sine lokaler på Bjørn, hvor daglig leder Kristian Johnsen informerte om den lokale bedriften. Deretter sto et besøk hos Marine Harvest på Herøy for tur.

Pål Farstad sier i en kommentar etter besøket:

– Jeg føler at jeg har rimelig god oversikt over næringslivet i de ulike deler av landet, og kjenner til ytre deler av Helgeland fra tidligere besøk. Det jeg har opplevd disse to dagene i Alstadhaug, Dønna og Herøy har forsterket inntrykket mitt om at dette er et område med et godt «trøkk», med et blomstrende næringsliv. Selv om det i området er en spesiell oppmerksomhet på petroleumssektoren, med det som følger med av ringvirkninger for annen virksomhet, må det også være plass for andre til å blomstre. Det var jeg også inne på i de møtene jeg hadde.

– Havna sin rolle som tilrettelegger har jeg merket meg spesielt, og tiltak som utvidelse av rullebanen på flyplassen er viktig for å gjøre seg attraktiv både for eksisterende arbeidsliv og for å gjøre seg interessant for nye etableringer.

– Bedring av samferdsel er en viktig nøkkel til videre vekst og utvikling på Helgeland. Det fikk jeg klare meldinger om og det opplevde jeg selv, både når det gjelder vei og offentlige kommunikasjoner. Utfordringene er ikke ulike de jeg kjenner fra eget fylke, Møre og Romsdal, og er noe jeg tar med meg fra denne turen til Helgeland. Takk til Hanne Nora Nilsen og resten av Venstre for et flott tilrettelagt besøk !

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**