Nominasjonsmøte 15. og 16. november

Nominasjonsmøte til Fylkestingsvalg 2015 avholdes i Molde på Quality Hotel Alexandra lørdag 15. og søndag 16.november 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Reise og opphold dekkes av VHO og fylkeslaget.

Oversikt delegatberegning og fullmaktskjema er sendt lokallagene på epost.

Vi oppfordrer til at eventuelle benkeforslag varsles tidligst mulig til leder av nominasjonsnemda og den som blir “benket”, og ikke noe senere enn lørdag 15.11.14. Nominasjonsnemdas liste kan leses her.

Lørdag 15.11.2014

Trond Hansen Riise

Foto: Ragnhild Helseth

10:30 — 11:00 Registrering
11:00 — 11:20 Åpning ved fylkesleder Ragnhild Helset

LM 2014. Ragnhild Helseth

Foto: Venstre

•Valg av møteledere lørdag og søndag
•Valg av tre medlemmer til fullmaktsnemd
•Valg av sekretær
•Valg av tellekorps
•Valg av to tillitsvalgte til å skrive under protokoll og liste
•Valg av redaksjonsnemd
11:20 — 12:30 Generell politisk debatt, innledning med Pål Farstad, stortingsrepresentant
12:30 — 12:40 pause
12:40 — 13:30 Generell politisk debatt fortsetter
13:30 — 14:30 Lunsj
14:30 — 15:00 Nominasjonsnemda ved Trond Hansen Riise
15:00 — 16:30 Parallellsesjoner bolk 1 – fylkestingsvalgprogrammet
Tema 1: Forvaltning: Kommunereform
Tema 2: Kultur og frivillighet
Tema 3: Skole og oppvekst
Tema 4: Samferdsel

16:30 — 16:45 Pause
16:45 — 18:00 Paralellsesjoner bolk 2 – fylkestingsvalgprogrammet
Tema 5: Helse
Tema 6: Næringspolitikk
Tema 7: Klima og miljø
Tema 8: Struktur og slagord

18:00 — 20:00 Sov litt, dusj litt og møt andre mennesker.
20:00 — Middag

Søndag 16.11.2014
09:30 — 11:00 Debatt og vedtak av resolusjoner
11:00 — 11:30 Pause — utsjekk og slikt
11:30 — 11:45 Åpning ved Ragnhild Helset og Trond Hansen Riise
11:45 — 12:15 Debatt(her varsles benkeforslag, men ingen kandidatpresentasjon)
12:15 — 14:00 Valg av fylkestingsliste
14:00 — lunsj og hjemreise

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**