Lokalpolitisk nettverk 12. og 13. september

Over 40 deltakere kommer til lokalpolitisk nettverkssamling i Kristiansand i helga. Abid Raja er gjest og innleder fra stortingsgruppa. 7 stykker deltar fra Farsund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Program for lokalpolitisk nettverkssamling 12. og 13. september

Tema:
Grønn vekst!
Miljø og verdiskaping

FREDAG

17:30 Oppmøte og registrering

18:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk ved Torunn Sandvand
18:15 Veien til valgseier 2015
v/ stortingsrepresentant Abid Q.Raja.

20:30 Middag

LØRDAG

09:00 Grønn vekst!
Venstres miljø- og verdiskapingspolitikk
v/ Audun Rødningsby

10:45 Mediekonkurransen
11:00 Fylkesprogramprosess
v/ Petter Toldnæs, leder av program komiteen
12:00 Presentasjon av “aktuelle “top 5 ” på fylkeslistene i A- og V-Agder
13:00 Lunsj
14:00 Arbeid med kommunereformen
14:45 Skolering
-Arbeid i lokallagene
-Bruk av medlemsregisteret
-Publisering på www.venstre.no
-Bruk av stortingsgruppa

16:00 Møteslutt og vel hjem!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**