Venstres landskonferanse 2014: Det nye kommunelandskapet

Venstre inviterer alle folkevalgte, tillitsvalgte og medlemmer til Landskonferansen 2014! Tema for konferansen: Det nye kommunelandskapet. Kommunereform og valgseier i 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Møtestart: Lørdag 18. oktober klokka 11:00 (registrering fra 10:30)
Møteslutt: Søndag 19. oktober klokka 14:00 (lunsj fra 14 til 15)
Møtested: Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

Bli med på høstens store Venstre-treff! På Landskonferansen debatterer vi aktuell politikk, gir innspill på hvilken vei Venstre skal ta videre, og blir kjent med gamle og nye Venstrefolk!

Hvordan vil den varslede kommunereformen endre måten vi driver lokalpolitikk? Hvilke konsekvenser vil den få for Venstre? Hvordan skal vi forberede oss på konsekvensene av det nye kommunelandskapet, og ikke minst: På hvilken måte skal Venstre påvirke reformen i månedene som kommer?

Hvordan jobber Venstre for å sikre en liberal valgseier i 2015? Hvordan kan alle sammen bidra, og gjør vi de riktige valgene? Hvilke saker skal vi sette på dagsorden fram mot 2015 og 2017? Du kan bli med og påvirke retningen.

PÅMELDING

Påmeldingsfrist: 5. oktober. Begrenset antall plasser. Førstemann til mølla!

PRIS
Deltakeravgiften er delvis subsidiert av Venstre. Prisene er som følger:
Dagpakker kr. 400,- per dag
Middag lørdag kr. 655,-
Overnatting lør- til søndag kr. 880,- (540,- per pers i dobbeltrom)

PROGRAM

LØRDAG 18. oktober
Landskonferansen
10:30 Registrering av landskonferansedeltakere

11:00 Oppskrift på valgseier i 2015
Trond Enger m.fl.

12:00 Tale ved partileder Trine Skei Grande
Tema: Fattigdom

13:00 Lunsj

14:00 Symposium: Hva skal vi med kommunene?
Ordstyrer: Eva Kvelland

Kommunereformen: Venstres oppdrag og rolle
André N. Skjelstad, kommunalpolitisk talsperson
Paneldiskusjon
Spørsmål og svar

15:15 Pause

15:30 Venstres miljøpris 2014
Ola Elvestuen, leder for Stortingets energi- og miljøkomité
Tale ved prisvinner

16:00 Kaffepause med lett servering

16:30 Kommunalpolitisk symposium fortsetter

Hvordan løse de viktige oppgavene?
nnledere og paneldiskusjon (deltakere bekreftes)
pørsmål og svar

18:30 Møteslutt dag 1
21:00 Middag

SØNDAG 19. OKTOBER

09:00 Kommunalpolitisk symposium fortsetter

Sett kommunene i stand
Lars Sponheim, fylkesmann i Hordaland
Paneldiskusjon
Spørsmål og svar

10:30 Grupper: Innspillsverksted
Lytteposter med innspill til stortingsgruppa
Lytteposter med innspill til praktiske valgkampforberedelser og kampanjeprofil
Lytteposter med spørsmål og svar knyttet til fattigdomspakken

11:30 Kaffepause / utsjekk

12:00 Innspillsverksted fortsetter
Lytteposter med innspill til stortingsgruppa
Lytteposter med innspill til praktiske valgkampforberedelser og kampanjeprofil
Lytteposter med spørsmål og svar knyttet til fattigdomspakken

13:30 Avslutning: Kampanje!
Trine Skei Grande

14:00 Lunsj

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**