På vakt for Sykehuset Namsos

Klar tale: Fylkestingspolitiker Mildred Marita Ramberg Røthe (V), formannskapsmedlem i Nærøy, Hans Martin Storø (V), og leder i Namsos Venstre, Geir Olav Knappe, sier de vil ha et klart og tydelig svar fra fylkestinget om at begge sykehusene i Nord- Trøndelag skal videreføres både som akuttsykehus og spesialsykehus. Kilde: Namdalsavisa, jounalist Bjørn Erik Øverlid

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre foreslår at det skal være et ufravikelig krav om full akuttfunksjon og fødeavdeling ved Sykehuset Namsos.

Namsos:Fylkestinget skal neste uke behandle “utviklingsplan 2030 for Helse Nord- Trøndelag”. I planen står det at å samle de planlagte kirurgiske oppgavene kan gi kvalitetsmessige og økonomiske gevinster som man ønsker å hente ut.
Videre står det at dette kan få store konsekvenser for Sykehuset Namsos. Sykehuset er avhengig av å utføre en viss mengde operasjoner for å opprettholde god beredskap.
“En sentralisering av den elektive virksomheten vil kunne svekke mulighetene for å kunne opprettholde akkuttberedskapen ved Sykehuset Namsos for noen av fagene, og stentralisering av den akutte virksomheten til St. Olavs Hospital kan bli en konsekvens”, står det. Elektiv virksomhet på et sykehus er de planlagte behandlingene, i motsetning til de akutte.

Namsos 2. juli 2010. Venstre logo

Namsos 2. juli 2010. Venstre logo
Foto: Nils Trana

Bastant vedtak
Utviklingsplanen er på 75 sider, og den siterte teksten overfor står på side 72-73.
Fylkesrådets innstilling i saken er at “fylkeskommunen slutter seg til utviklingsplan for 2030 for Helse Nord- Trøndelag”.
Fylkestingspolitiker Mildred Marita Ramberg Røthe (V), formannskapsmedlem i Nærøy, Hans Martin Storø (V), og leder i Namsos venstre, Geir Olav Knappe, vil ha et bastant og soleklart vedtak om at det er et ufravikelig krav at de to sykehusene i fylket videreføres både som akuttsykehus og spesialsykehus.
– Jeg stiller meg tvilende til hvorvidt alle i fylkestinget faktisk har lest denne saken grundig nok. Derfor må vi gå ut å si klart og tydelig hva vi mener, samt å få få vite hva de andre partiene mener. Senterpartiet har kommet med forslag i denne saken som vi ikke engang skjønner hva betyr, sier Hans Martin Storø.
Senterpartiets forslag refererer til et tilleggsnotat, og foreslår at momenter som kommer fram i notatet må arbeides inn i saken.
– Før vi kan stemme for noe slikt må vi få klarhet i hva de mener. Dette er alt for diffust, sier Mildred
Martia Ramberg Røthe.
Geir Olav Knappe reagerer på at det dukker opp formuleringer i en slik plan, godt gjemt. Slik frykter venstrepolitikerne at det legges snubletråder som kan være med å påvirke prosesser.

Mister akuttfunksjon?

Geir Olav Knappe - Sentrum Geir Olav Knappe

Geir Olav Knappe – Sentrum Geir Olav Knappe
Foto: Martin Hågensen

– Når vi ser en åpning for at Sykehuset Namsos kan miste akuttfunksjonen sin må vi være på alerten. Det skal vi ikke ha noe av. Det er slik de jobber. Det legges opp inn snubletråder i bisetninger. Da handler det om å følge med. Vi er nødt til å ha akuttfunksjon og fødeavdeling. Det er ikke vits i å være sykehus uten dette. Vi så det under bussulykka i Namsskogan hvor viktig det er, og hvor bra det fungerer, sier Knappe.
Senterpartiets forslagsstiller, Trude Holm, sier hun ikke har noen problemer med å støtte Venstres forslag, og poengterer at det er viktig å opprettholde to fullverdige sykehus i Nord- Trøndelag.
Når det gjelder Senterpartiets eget forslag, poengterer Holm at det var flere av momentene i tilleggsnotatet som var såpass interessante at de burde innarbeides i selve planen, uten at forslaget sier noe om hvilke momenter dette var.
– Spesielt dette med reaksjonstid på for ambulansene, samt teknologiutvikling. Det er vanskelig å se 15 år fram i tid i glasskula, men dette var interessante momenter i tilleggsnotatet som vi mener har sin plass i selve planen, sier Holm.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**