— Hjerterått vedtak i Nedasaken

— Barn skal aldri sendes ut av landet dersom det ikke er barnefaglig forsvarlig. Dagens vedtak som igjen nekter Neda Ibrahim og hennes familie opphold i Norge, er derfor et utforsvarlig vedtak som ikke tar hensyn til barnas beste, sier politisk nestleder i Rogaland Venstre, Anja Berggård Endresen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Politisk nestleder i Rogaland Venstre, Anja Berggård Endresen

Politisk nestleder i Rogaland Venstre, Anja Berggård Endresen
Foto: Kenneth Gjesdal

 Rogaland Venstres stortingsrepresentant Iselin Nybø

Rogaland Venstres stortingsrepresentant Iselin Nybø
Foto: Daniel Rugaas

Venstre har tatt til orde for en endring i utlendingsforskriften som tydeliggjør at det skal legges mer vekt på hensyn til barn som har nær tilknytning til Norge.
— Dagens dom i Oslo tingrett er stikk i strid med dette, sier Endresen.

— Det er svært skuffende at det ikke er lagt mer vekt på hensynet til barns beste i Neda-saken. Vi kan ikke ha en situasjon der barn blir her i 9 år for så å bli sendt ut av landet. Det er hjerterått. Det viser at vi trenger en regelendring hvor hensynet til barns beste tillegges større vekt slik det er enighet om mellom de borgerlige samarbeidspartiene i asylavtalen, sier justispolitisk talskvinne i Venstre Iselin Nybø.

Høringsrunden om det nye regelverket ble avsluttet 6. september.

– Høringsrunden for det nye regelverket om en varig ordning for lengeværende asylbarn ble avsluttet i begynnelsen av september. Jeg forventer nå at justisdepartementet kommer med et forslag som er i tråd med intensjonen i asylavtalen om å legge mer vekt på hensynet til barns beste og som tar høyde for innsigelsene fra høringsinstansene, sier Nybø

– Behandlingen av Neda og de lengeværende asylbarna er en rødgrønn unnlatelsessynd som de borgerlige partiene må rydde opp i. Vi trenger en endring av regelverket hvor det legges mer vekt på barnas beste og vi trenger raskere saksbehandling. Den rødgrønne regjeringen lot barnefamilier leve alt for lenge i uvisshet. Det haster nå med å få på plass regelendringen, sier Nybø

Venstre har lenge kjempet for at lengeboende asylbarn skal få bli i Norge. Da Nedas foreldre kom som flyktninger til Norge i 2003, oppgav de feil opprinnelsesland. De holdt tilbake informasjon for å skape en bedre fremtid for sine barn. På bakgrunn av dette, ble de returnert til Jordan 10 år senere. På disse årene i Norge, hadde barna slått rot og gått i norsk skole. Deres tilknytning til Norge var sterk, men dette ble ikke tatt hensyn til da UNE behandlet saken deres.

— Innvandringspolitiske hensyn settes foran barnas beste. Kald prioritering har i dette tilfellet ført til et uforsvarlig vedtak. Det er beklagelig for rettstaten Norge, men i tillegg en tragedie for Neda og hennes familie, sier politisk nestleder i Rogaland Venstre, Anja Berggård Endresen.

Fotografi Neda: Tine Poppe

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**