Frykter å gå glipp av sparekroner

Venstres representant Steffen Falkevik frykter at Ålesund Kommune kan gå glipp av inntil 200.000 kroner i kartleggingsmidler fra ENOVA, penger som kan kartlegge og på sikt redusere energiforbruket til kommunen. Han stiller derfor Ordføreren spørsmål i morgendagens bystyremøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Steffen Falkevik

Foto: RH

Venstres representant Steffen Falkevik frykter at Ålesund Kommune kan gå glipp av inntil 200.000 kroner i kartleggingsmidler fra ENOVA. Gjennom Sunnmøre Regionråd har flere kommuner gått sammen i et prosjekt om energieffektivisering av kommunens bygningsmasse, prosjektet har nå 200.000 kroner til Ålesund Kommune, men de fordufter 01.12 i år om kommunen ikke tar initiativ.

– Vi har gjennom klima- og energiplanen, samt budsjettvedtak satt mål om å redusere energibruk og vedlikeholdskostnader, nå kan det se ut til at vi går glipp av en gavepakke som kan bidra til å redusere driftsutgifter for kommunen i fremtiden, sier Falkevik.

Tildeling av midlene forutsetter at kommunen enten legger like mye penger på bordet, eller bruker en ressurs i administrasjonen til denne oppgaven. Noe Venstres representant har lyst til å få til. Han har derfor sendt spørsmål til Ordføreren om han vil forsøke å finne en løsning slik at Ålesund Kommune får tilgang til midlene og redusere energibruken på sikt.

-Hittil har Rådmannen pålagt virksomheter å redusere energibruken, men vi kan ikke slukke alle lys og famle i mørket etter de beste stedene å spare strøm, sier Falkevik som ser for seg at Ålesund Kommunale Eiendom kanskje er den rette instansen å tillegge en slik kartleggingsoppgave.

Spørsmålet kan du lese her:
Ordfører, Ålesund Kommune har gjennom sin klima- og energiplan 2011-2015 satt seg mål om å redusere stasjonær energibruk, også gjennom budsjettvedtak i bystyret. Sunnmøre Regionråd IKS har prosjektet energieffektivisering og har anskaffet Ålesund Kommune inntil 200.000,- fra ENOVA til kartlegging av energibruk og vedlikehold i kommunale bygg og potensiell innsparing. Tildeling av midler krever egeninnsats enten gjennom å bruke 200.000,- til en prosjektstilling, eller avsette ressurser som allerede i dag er ansatt, midlene forsvinner 01.12.2014

Spørsmål:
Vil Ordføreren søke å finne en løsning slik at Ålesund Kommune/ÅKE kan få tilgang til kartleggingsmidlene og få oversikt over eget sparepotensiale i sin bygningsmasse?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**