Bysykler til Tønsberg

Aina Dahl spurte ordføreren i en interpellasjon om muligheten for å tilføre bysykler til “sykkelbyen” Tønsberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

sykler i Tønsberg

Foto: Sporty forbipasserende

Her er interpellasjonen fra bystyremøtet i mai:

“Ordfører!
Noen av oss husker uttrykket "sykkelbyen Tønsberg". Venstre synes det er på tide å pusse støv av og
ta tilbake det uttrykket.

Sykkelbyen Tønsberg ble aldri det vi hadde forespeilet og håpet på.
Vi behandler i år en KVU som bygger opp under kollektivtrafikk og sykkel. Derfor er det nå rett
tidspunkt for å tenke sykkelby igjen.

Mange byer i Norge, for eksempel Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger har ordning med bysykler.
Dette er en genial innretning som ikke behøver å koste så mye for kommunen.
Ordningen går ut på at man betaler et abonnement og at man med et nøkkelkort låner og leverer
sykler på stativer som står tilgjengelig rundt i byen.

En slik ordning kan stimulere våre innbyggere til å sykle til byen og gjøre sine ærender i sentrum.
Man kan bruker sykkel i byen og ta den tilbake der man lånte den, eller folk kan ta buss den ene
veien og sykle den andre hvis det høver seg slik.
Bysykler kunne også være tilgjengelig på parkeringsplasser i randsonen, noe som ville hjelpe på
parkeringsproblematikken i byen.

Venstre mener det er feil å bruke flere arealer i byen vår til parkeringsplasser.
Også i et folkehelseperspektiv er bysykler et utmerket tiltak.
Tønsberg sentrum er som i vet utvidet til Kilen, Stensarmen og Korten, og vi har mange satellitter i
form av lokalsentra. Venstre ser for seg at man også etter hvert har bysykler tilgjengelig på
lokalsenterene Sem, Eik, Tolvsrød, og også ved sykehuset. Det er sikkert mulig å inngå et samarbeid
med Nøtterøy kommune og også ha bysykler tilgjengelig på Teie og Borgheim.
Fylkeskommunen og byene i Vestfold prøver å komme med i ordningen med stimuleringsmidler, de
såkalte storbymidlene. For å bli prioritert er det viktig å ha en restriktiv parkeringspolitikk, og vise at
vi legger til rette for andre alternativer enn privatbilisme.

Ved å innføre en ordning med bysykler synliggjør vi at Tønsberg satser på kollektiv og sykkel.
Bysykler er genialt i all sin enkelthet fordi det er billig for kommunen, og brukerne betaler en lav årlig
sum for et elektronisk kort som brukes til å frigi syklene fra stativene.
Vi er klar over at turistkontoret har sykler til utleie. Dette er et positivt tilbud til turister, men passer
dårlig for byens innbyggere som trenger sykkel ofte. Det er dessuten ganske dyrt. På turistkontoret
koster det 6o kroner for 4 timer, og 120 kroner for en hel dag. Dessuten er disse syklene ikke
tilgjengelig hele døgnet.

I Oslo koster et sesongkort 110 kroner og syklene er tilgjengelig døgnet rundt de månedene det er
snøfritt.

Spørsmål til ordføreren: Vil ordføreren ta initiativ til at Tønsberg kommune så snart som mulig setter
i gang arbeidet med å etablere en ordning med bysykler i Tønsberg, og be administrasjonen så raskt
som mulig forberede anbud for etablering av ordningen?

Aina Dahl Tønsberg Venstre
Tønsberg 19. mai 2014

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**