Listeforslaget for Venstre til fylkestingsvalget 2015 i Vest-Agder

Nominasjonskomiteen for Venstre i Vest-Agder presenterer her sitt forslag på kandidater til fylkestingsvalget.
Her er “topp 10” på lista:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Stein Inge Dahn

Stein Inge Dahn

1. Stein Inge Dahn, 57 år fra Mandal
Ansatt som los i Kystverket, tidligere også vært havnefogd. Er nå medlem i Fylkestinget og i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø. Medlem av fylkesstyret i Agder Venstre.
Stort engasjement for miljø, samferdsel, integreringspolitikk og menneskerettigheter.
Ivrig syklist.

Beate Marie Johnsen

Beate Marie Johnsen

2. Beate Marie Johnsen, 51 år fra Farsund.
Utdannet fysioterapeut og pedagog med flere tilleggsutdannelser. Bred og variert erfaring fra helsevesenet (privat og offentlig) og innen undervisning hovedsakelig i videregående skole. Sitter i formannskapet og kommunestyret i Farsund. Spesielt engasjert i miljø og næring.

Dag Vige debatt 2011 Vågsbygd menighet

Dag Vige debatt 2011 Vågsbygd menighet

3. Dag Vige, Elevombud ved Fiskå ungdomsskole.
Medlem av formannskapet og bystyret i Kristiansand. Lang erfaring fra det politiske liv både på kommune og fylkesnivå, og vært kandidat for Venstre til Stortingsvalget. Bredt politisk engasjement, spesielt i forhold til miljø, skole og digital utvikling. Sykkelentusiast.

4. Eli van der Eynden, 27 år, fra Kristiansand, men for tida i Oslo.
Studerer nå journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Er kjent som lokal artist og kulturpersonlighet. Hovedengasjement er kultur og miljø.

5. Anne Margrethe Larsen, 64 år fra Flekkefjord.
Underviser i helsefag på Lister videregående skole i Kvinesdal. Har tidligere vært sjefssykepleier på Flekkefjord sykehus.
Var stortingsrepresentant for Venstre i VA 2005 — 2009 i utenrikskomiteen.Hun er nå medlem av fylkesutvalget og fylkestinget i Vest-Agder, samt kommunestyret i Flekkefjord. Vært fylkesleder for Vest-Agder Venstre.

6. Arild Berge, 61år fra Søgne.
7. Torunn Tjomsland, 61år fra Lyngdal.
8. Jone Nyborg, 42 år fra Songdalen
9. Astrid Tjomsås Frigstad, 48 år, fra Vennesla
10. Per Olav Skutle, 51år, Lindesnes.

Venstre har inneværende periode to representanter i fylkestinget i Vest-Agder, men har realistiske ambisjoner om å øke dette antallet ved neste valg. Vi presenterer ei liste med gode kandidater som representerer et bredt spekter av politiske saker og som både ivaretar kontinuitet, fornying og god geografisk bredde.
Kandidater til Fylkestingsvalget i VA 2015 for Venstre.
Forslag fra nominasjonskomiteen.

Plass NAVN KOMMUNE
1 Stein Inge Dahn, Mandal
2 Beate Marie Johnsen, Farsund
3 Dag Vige, Kristiansand
4 Eli van der Eynden, Kristiansand
5 Anne Margrethe Larsen, Flekkefjord
6 Arild Berge, Søgne
7 Torunn Tjomsland, Lyngdal
8 Jone Nyborg, Songdalen
9 Astrid Tjomsås Frigstad, Vennesla
10 Per Olav Skutle, Lindesnes
11 Solveig Nilsen, Kristiansand
12 Reidar Gausdal, Flekkefjord
13 Kristina K. Athanasiou, Mandal
14 Jan Kenneth Stavenes, Kristiansand
15 Hilde Heiberg, Marnardal
16 Ivar Bergundhaugen, Kristiansand
17 Marie Sinnes, Sirdal
18 David Hjelleset, Flekkefjord, ungdomskand
19 Melinda Kvinlaug , Kvinesdal
20 Oddbjørn Hagen, Vennesla
21 Åse Rostvåg, Kristiansand
22 Harald Storaker, Lyngdal
23 Ingvild T. Wetrhus, Mandal
24 Rune Bøhn, Vennesla
25 Karianne Øien Andreassen, Songdalen
26 Ivar Skregelid, Sirdal
27 Helge S. Thorbjørnsen, Farsund
28 Trond Birkeland, Mandal
29 Bente Skoije, Lindesnes
30 Solveig Toreid Knudsen, Kristiansand
31 Stig Skjævesland, Marnardal
32 Astrid Bekkenes, Kristiansand
33 Kjell Peder Nedland, Flekkefjord
34 Torunn Sandvand, Kristiansand
35 Chris Abraham, Kristiansand
37 Eva Øvsthus, Lindesnes
38 Ymer Berisha, Kristiansand
39 Tone Pettersen, Søgne
40 Trond Arne Velund, Flekkefjord
41 Hans Petter Mjølund, Kristiansand

30.09.14

Mer informasjon om lista fås hos undertegnede, mob 46625640

For nominasjonskomiteen Vest-Agder Venstre,
Torunn Sandvand, leder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**