Nykirke fortjener løsningsorienterte politikere

Nå må vi forholde oss til realitetene og ta grep slik at Nykirke kan få en ny barnehage så raskt som mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Politikk handler om å få til noe. Det handler også om å gjøre noe annet enn det som ikke virker slik man hadde tenkt. Frp ved Bjørn-Kristian Svendsrud vil ha folk til å tro at politikk dreier seg om å mene et eller annet, for så å stå i den formeningen uansett hvor dårlig idé det viser seg å være.

Et kroneksempel på dette er barnehagesaken på Nykirke. De fire borgerlige partiene V, Krf, H og Frp var enige tidlig i denne perioden om at vi måtte åpne opp for flere private aktører i barnehagesektoren i Horten. Et god blanding mellom offentlig og privat barnehagetilbud viser seg å være sunt for både det offentlige og for det private. Nykirke var et av stedene vi mente egnet seg godt til en privat barnehage, særlig siden vi fikk inntrykk av at en privat barnehage kunne kunne være på plass langt raskere enn en offentlig. I Nykirkes tilfelle tok vi grundig feil.

Av flere grunner har det private barnehageprosjektet på Nykirke ikke latt seg realisere raskt. Nå er det i tillegg usikkert om når det kan realiseres. Det er også flere forutsetninger rundt prosjektet som øker kommunens risiko helt unødvendig. Derfor mener vi at det nå er på tide å ta grep. Politikere skal ikke bare mene, de skal også gjøre. Gitt dagens situasjon er korteste vei til ny barnehage på Nykirke en barnehage i offentlig regi. Lavest risiko og høyest fleksibilitet når det gjelder kommunens behov for barnehageplasser løses også best med en barnehage drevet av kommunen. For Venstre er derfor denne saken ganske så enkel akkurat nå; lage en kommunal barnehage på Nykirke.

Venstre er opptatt av at det skal være en god balanse. Det vil det fortsatt være med en offentlig barnehage på Nykirke. Hvor Frp har det fra at vi har sagt at den beste fordelingen er 50/50, vet bare Frp. Ved ikke å etablere privat på Nykirke, blir fordelingen 48% private plasser. Bortfall av Beckerbo gjør at prosenten reduseres noe mer, men over 41% av plassene vil forbli private. Fremdeles en sunn struktur, altså.

Når det gjelder Svendsruds interpellasjon som sto på trykk i Gjengangeren 30/9, er jeg bare himmelfallen. Svendsrud forsøker å være en insinuasjonens kunstner, men det hele framstår bare veldig underlig og det sparkes både hit og dit. Jeg er svært spent på hvordan i all verden ordføreren skal svare på dette, men håper at Frp ser at det ikke har noe i en interpellasjon å gjøre.

Eddy Robertsen2

Eddy Robertsen, gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**