Britt Giske Andersen i Trontaledebatten

Mandag og tirsdag denne uka møtte Britt Giske Andersen på Stortinget for Pål Pål Farstad.
Vår 1.vara til Stortinget debuterte på talerstolen i Trontaledebatten tirsdag 7.oktober. Praktisk gjennomføring av reformer og reiselivssatsing var temaene i Giske Andersen sitt innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Britt Giske Andersen i Trontaledebatten på Stortinget

Britt Giske Andersen i Trontaledebatten på Stortinget
Foto: Venstre

-3 minutt på Stortingets talerstol går kjempefort, men jeg fornøyd med at jeg fikk snakke om både praktisk gjennomføring av reformer og reiselivssatsing med Innovasjon Norge sin innsats spesielt i internasjonal markedsføring. Politikk er ikke vellykket før det er gjennomført i praksis, det er det som er så frustrerende. Men en plass må det starte og mange nok som vil det samme, uttalte Britt Giske Andersen i en kommentar etter debatten.

I sitt innlegg i Trontaledebatten sa Britt Giske Andersen blant annet at vi som politikere bør og skal bli målt på hvordan vi tar oss av de svakeste i samfunnet. Dette er en av våre viktigste oppgaver i et samfunn der de fleste har det veldig godt. Verdighet og muligheten til å kunne ta egne valg over eget liv, må henge ved også når store reformer skal finansieres og gjennomføres. Ikke bare når de skal vedtas.

Tillit må også ivaretas, tillit til at den som er nærmest, ofte er den som vet best hvordan, og at ulike mennesker har ulike behov. I overføringene til kommunene må dette i større grad, tas høyde for og hensyn til. Både mennesker og kommuner har ulike behov.

Om reiseliv sa Giske Andersen at til liks med fiskerinæringen er dette en av de næringene som bør sees på som fremtidsnæringer, og som har mange felles utfordringer. De er begge forvaltere og markedsførere av vår største merkevare, Norge. Med våre naturressurser som rent hav, rene fjorder, ren mat og frisk luft som kjerneelementer.

Spesielt reiselivsnæringen har for lav status nasjonalt i forhold til mange andre næringer. Det er gledelig at regjeringen nå signaliserer økt fokus på denne næringen, men uhyre viktig å ta med i den økte satsingen, det som allerede fungerer. Og da nevnes spesielt den innsatsen Innovasjon Norge gjør i forhold til den internasjonale markedsføringen. De troner øverst på reiselivsparaplyen og i godt samarbeid med store deler av reiselivsnæringen, gir de økt synlighet og forutsigbarhet for både selgere og kjøpere av det norske reiselivet. Denne strukturen må ivaretas videre, avsluttet Britt Giske Andersen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**