Forskningsmiljøene for landbruket må bevares

I et intervju i Nationen den 19.september sier stortingsrepresentant for Venstre, Pål Farstad, at Venstre mener forskning må styrkes heller enn å svekkes. – Det er utrolig viktig at vi bevarer de forskningsmiljøene for landbruket vi har i dag, sier Farstad. Som en kommentar til at Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning og Norsk institutt for skog og landskap skal slås sammen, sier Farstad at denne samordningen ikke må gå ut over viktige forskningsstasjoner som Tjøtta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I september besøkte Farstad Helgeland og Alstahaug Venstre. I den forbindelse sto også besøk av Bioforsk Tjøtta på programmet. – Varaordfører i Alstahaug, Hanne Nora Nilssen, er svært fornøyd med uttalelsen som Farstad kom med i forbindelse med intervjuet i Nationen. – Vi i Alstahaug er veldig fornøyd med den støtten Farstad kom med, men vi er fortsatt bekymret for hva denne sammenslåingen av disse tre forskningsinstituttene kan føre til. Vi kommer til å følge prosessen nøye, og vil jobbe videre opp mot våre fylkespolitikere og våre folk på Stortinget. Bioforsk Tjøtta er en viktig kompetansearbeidsplass for kommunen, sier Nilssen i en kommentar.

Farstad besøker Bioforsk, Tjøtta

Foto: Hanne Nora Nilssen

Fra venstre stortingsrepresentant Pål Farstad, Inger Hansen og Bjarne Herigstad, leder i Alstahaug bondelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**