Styre – og BUgruppemøte i Vestre Aker Venstre 13. oktober

Dato: Mandag 13. oktober 2014 kl 19 – 21 Sted: Sørkedalsveien 150 / FO-bygget – Kantinen, 3. etg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Innkalling til styre- og BU-møte i Vestre Aker Venstre
Dato: 13. oktober 2014
Tid: Kl 19 – 21
Sted: Sørkedalsveien 148 / FO-bygget – Kantinen, 3. etg.

Kl. 19 – 20: Styremøte

Saksliste styremøte:

26/14: Godkjenning av dagsorden

27/14: Aktuell politikk, budsjett 2015, valgkamp m.m.:
– Innledning v/ Espen Ophaug, Leder av Oslo Venstre og bystyremedlem

28/14: Dato og opplegg for årsmøtet 2014

29/14: Delegasjon Nominasjonsmøtet i Oslo Venstre 15. november

30/14: Eventuelt

Kl. 20 – 21: BU-gruppemøte

BU-GRUPPEMØTE kl 20-21 med gjennomgang av kart BU 16/10

VELKOMMEN til Trond som ny vara

Vel møtt !

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**