Gruppemøte 13/10-14

Skien Venstre ønsker velkommen til gruppemøte førstkommende mandag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Gruppemøtet vil som vanlig bli holdt på Skien Venstre sitt kontor på rådhuset klokken 18:00

I gruppemøtet tar vi opp aktuelle saker som skal opp til behandling i de ulike politiske foraene den kommende uken. Denne uken er det møte i Bystyret, HOTS (Hovedutvalget for teknisk sektor), HOHV (Hovedutvalget for helse og velferd) og HOOP (Hovedutvalget for oppvekst).

Ps. Rådmann orienterer om Økonomiplan 2015-2018 på rådhuset klokken 12:00 mandag 13/10

Saker til behandling:

Bystyret
Hovedutvalget for teknisk sektor

Skien Venstre

Hovedutvalget for helse og velferd
Hovedutvalget for oppvekst

Ved spørsmål angående gruppemøtet kan du kontakte
undertegnede på tlf: 92 05 03 59
eller mail: [email protected]

Kenneth Berg
Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**