Handlingsplanen for Bærum kommune tas opp i medlemsmøte

Kommunestyregruppa er på veg inn i årets budsjettforhandlinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Bærum Venstre inviterer deg til medlemsmøte lørdag 25. oktober.

Sted: Thon hotell i Sandvika og medlemmene bys på gratis lunsj.
Påmelding sendes til [email protected] og frist for påmelding er mandag 13.oktober.

kl. 13.00 – 14.00 Lunsj
kl. 14.00 – 14.15 Medlemsmøte 1 – Valg av 22 delegater samt vararepresentanter til nominasjonsmøtet i fylkestingsvalget den 4. november.
Kl. 14.15 – 18.00 Medlemsmøte 2 – Handlingsplan og budsjett 2015-2018.

Valg av delegater til nominasjonsmøtet til fylkestinget:
I forbindelse med nominasjonen til neste års fylkestingsvalg i Akershus skal vi velge 22 utsendinger, samt varautsendinger fra vårt lokallag til nominasjonsmøtet.

For å gjøre prosessen så effektiv som mulig ber vi om at samtlige som har anledning til å melde seg som utsendinger gir beskjed om dette til Mette Kaaby ([email protected]) eller Gudbrand Teigen ([email protected]) i styret i Bærum Venstre snarest.

Utsendingene til nominasjonsmøtet må være medlem av Bærum Venstre, ha betalt medlemskontingent for 2014, samt fylle 18 år senest i løpet av 2014. Nominasjonsmøtet til fylkestingsvalget vil foregår 4. november kl. 18.00-20.30 i Fylkestingssalen i Galleri Oslo (ved Bussterminalen).

Handlingsprogram og budsjett 2015 — 2018:

Program:
1. Kommunestyrerepresentanter legger frem utfordringer og problemstillinger de ønsker å få drøftet innen sine ansvarsområder i programmet.

2. Medlemmenes inviteres til å komme med forslag til innspill. Slike innspill bør helst være saldert (hvis man ønsker påplusninger ett sted bør man peke på hvor pengene skal hentes fra).

3. Sentralt problemstilling: Hvordan gjøre budsjettet grønnere og mer liberalt?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**