Bill.mrk. Ny politisk ledelse søkes…

Leder i Namsos Venstre Geir Olav Knappe spør innbyggerne i Namsos om kommunen fortsatt skal ledes av fungerende ordfører?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Namsos: 10. oktober 2014

– Vi skriver oktober 2014 og det er 11 måneder til kommunevalget. Namsos kommune står overfor store økonomiske utfordringer. Men det stopper ikke der. Regionalt har Namsos kommune snart ikke noen venner igjen.

De fire på topp i Namsos Venstre - valget 2011.

De fire på topp i Namsos Venstre – valget 2011.
Foto: Gerd Grong

God ledelse er alltid viktig. I dårlige tider er god ledelse helt avgjørende. Namsos Venstre mener at det sittende regimet, med ordfører Stene i spissen, ikke er det rette til verken å lede kommunen eller løse de utfordringene kommunen og regionen står overfor.
I et tidligere innlegg I NA pekte jeg på at Namsos kommune de siste 15 årene hadde brukt for mye penger, og at vi derfor har en usunn økonomi som det vil ta tid å lege. Jeg la hovedansvaret på Ap fordi de har hatt samtlige ordførere etter krigen, kun avløst av SV i perioden 2003-2007.
I svaret fra gruppeleder Tove Nyborg og representanten Dordi Haugen blir «så og si alle partier» ansvarliggjort for de siste 15 års gjerninger. Jeg måtte heller ikke glemme at Venstre fikk låne varaordførervervet i perioden 2007-2011. Hva synes du om storebrødre som legger skylda på sine småsøsken?
I beste fall undergraver Nyborg og Haugen Namsos Ap sitt politiske lederskap. Det er ordførervervet som er det reelle politiske lederskapet i en kommune. Det vet alle som har en viss erfaring med lokalpolitikk. Også i regionalpolitiske sammenhenger er ordførervervet særs viktig. I kommunesammenslåingstider er det kritisk viktig.
13. september ytret ordfører Morten Stene i NA et ønske om å fortsette som ordfører, også etter valget, hvis Ap ønsket det vel og merke. «Det har vært vanskelig å få til noe konstruktivt», sier ordfører Stene, som «ønsker en tredje periode for å styrke kommunens omdømme.»
Jeg erfarer at våre nabokommuner søker andre venner. Vi leser i media om viktige prosesser som stamper, og jeg hører stadig om problemer med å få i gang gode prosesser på viktige områder. Dette er oppgaver som tilhører ordførervervet.
I 2009 sikret Namsos seg etterlengtede Nord-Norge-vilkår på flere titalls millioner kroner ekstra. Hvor ble det av de pengene? Jo, pengene ble brukt til å øke kommunens volum. Og det uten politisk behandling! Hvor var ordføreren?
Hvilke kommuner vil slå seg sammen med Namsos, hvor økonomistyringen beviselig har sviktet? Jeg skjønner engstelsen i nabokommunene for velferdstilbudet for egne innbyggerne i evt. storkommune. Namsos kommune skal være den rause og inkluderende storebroren og lede an i Namdalen. I stedet rår dårlig politisk lederskap og negative spiraler.
Ønsker innbyggerne i Namsos mer av den samme medisinen? Ønsker innbyggerne at kommunen fortsatt skal ledes av en som har bidratt til et økonomisk uføre som vil gå sterkt ut over velferden til unge og eldre?
Det Namsos kommune trenger er nye politiske koster som kan initiere og drive gode politiske prosesser, finne økonomiske løsninger, være i dialog med næringslivet, legge til rette for vekst, sørge for en forutsigbar arealplanlegging, få sykehuset og nabokommunene til å bli et «Dream Team», og sørge for at SAMARBEID blir noe alle ønsker. Det er slik vi må bygge Namdalen videre.
Namsos Venstre er av den mening at Namsos kommune sårt trenger et seriøst alternativ til det sittende regimet. Men vi har en stor utfordring: Hvilke politikere eller politiske partier fristes av å ta ansvar med en så skakkjørt kommuneøkonomi? Vi skylder innbyggerne å gjøre et forsøk.

Geir Olav Knappe
Leder
Namsos Venstre
—————————

Morten Stene vrakes..(Kilde: Namdalsavisa)

«Et slag i trynet»

Namsos-ordfører Morten Stene (59) får ikke fornyet tillit i Arbeiderpartiet. Han hadde sagt ja til fire nye år som toppkandidat. Nå blir han ikke engang å finne på lista.

Publisert 13.10.2014 kl 19:55 Oppdatert 14.10.2014 kl 09:35

NAMSOS: – Det var et slag i trynet, sier Morten Stene. – Jeg ba om, men fikk ingen begrunnelse fra nominasjonskomiteen om hvorfor jeg ble vraket. Jeg ba også om et møte med nomniasjonskomiteen, men det ble avvist. Namsosordføreren de to siste periodene ble både overrasket og skuffet over beskjeden, og var umiddelbart innstilt på å ta opp kamp om topplassen.

Men etter tre uker fant Stene ut at han ikke vil bidra til splittelse i partiet gjennom nye kampvoteringer og mye støy. Jobben som ordfører fram til valget skal han gjennomføre med full innsats.

– Blant annet har vi en jobb å gjøre for å få økonomien på plass. Det vil ha fokus på framover.

Behov for nytt lag
Nominasjonskomiteens leder, Målfrid Ramstad, slår kort fast at Arbeiderpartiet har behov for nye koster med de mange utfordringene som allerede er her og som vil komme. Hun avviser å komme med navn på mulige toppkandidater til neste års valg – og viser til nominasjonsmøtet i desember. Ramstad vil ikke bekrefte at Arnhild Holstad er et hett navn i nominasjonsprosessen.

— Vi er ikke kommet så langt at jeg kan komme med navn.

Hadde ingen anelse
Det var komiteens leder Målfrid Ramstad og Cato Berg, leder i Namsos Ap, som møtte Stene på hans kontor for å snakke om nominasjonen.

— Møtet ble avtalt dagen før, og jeg hadde ingen anelse om hva som skulle komme. Jeg fikk ingen begrunnelse og møtet ble av kort varighet, opplyser Stene.

Etter møtet ba Morten Stene om å få møte nominasjonskomiteen for blant annet å få svar på hva han har gjort feil i sine sju år på ordførerkontoret.

— Mitt ønske om et møte med komiteen ble avvist. De hadde ingen ting å snakke med meg om, var svaret jeg fikk.

Selv om de første reaksjonene var preget av overraskelse og skuffelse, kjente han samtidig at kamplysten økte.

Ville kjempe for plassen
— Jeg diskuterte situasjonen med noen av dem som står meg nærmest i mitt politiske liv, og jeg fant fort ut at jeg ville kjempe om topplassen. Jeg er samtidig forundret over at komiteen ikke har valgt en annen framgangsmåte.

I tre uker vurderte så Morten Stene fram og tilbake, men for ei uke siden bestemte han seg. Han ville ikke kjempe for plassen på toppen av Ap-lista.

— Jeg ønsker ikke å bidra til en splittelse av lokalpartiet. Namsos Ap var splittet etter nominasjonsmøtet før valget i 2007 da jeg ble foretrukket framfor Randi Dille med en stemmes overvekt. Det som skjedde i ukene etterpå, var ikke trivelig. Jeg ønsker ikke at historien skal gjenta seg på dette punktet, sier Morten Stene.

Selv om han har tatt en endelig avgjørelse om ikke å kjempe for topplassen på Ap-lista, er Morten Stene forundret over det som har skjedd.

— Jeg registrerer at nominasjonskomiteen ikke vektlegger kompetansen og nettverket jeg har skaffet meg i løpet av sju år som ordfører. Jeg har også fått informasjon om at mange i kommunestyregruppa har takket nei til renominasjon. Da skulle man tro at det var spesielt viktig med erfaring og kontinuitet, sier Stene.

Ingen solospiller
— Hva har du gjort feil?

— Jeg har ikke noe klart svar på det spørsmålet. Rock City har felt en rådmann og nå fører det kanskje også til at en ordfører blir felt. I den sammenheng må jeg få minne om at kommunestyret har fattet klare vedtak hele vegen og at det har vært min jobb som ordfører å følge opp vedtakene. Jeg har langt fra vært noen solospiller i «Rock City-bandet», sier Morten Stene.

— Du har fått kritikk fra ulike hold for håndteringa av Rock City, for kommunens dårlige økonomi og for Fv 17-saken. Hvordan reagerer du på slik kritikk?

— Jeg takler kritikk fra politiske motstandere greit. Det er slikt man må regne med som ordfører.

— Det vil gå nøyaktig ett år før en ny ordfører er på plass. Vil du bli en ordfører på oppsigelse?

— Nei, langt ifra. Jeg skal fullføre jobben, blant annet med å få vedtatt og gjennomført tiltak som skal bedre kommunens økonomi. Den økonomiske situasjonen vil være en helt annen om ett år enn det den er i dag. Det vil være mitt fokus i månedene som kommer, avslutter Morten Stene — som medgir at han nå er lettet.

— Det var greit å ta den endelige avgjørelsen og det er positivt at jeg fra neste høst får mer tid til familien, sier han.

Også i en rekke andre Namdalskommuner vil det komme utskiftinger.

———————

Kilde: Namdalsavisa 15.10.14

Arnhild blir Aps ordførerkandidat i Namsos

Namdalsavisa: Øivind Rånes

Publisert 14.10.2014 kl 18:08 Oppdatert 14.10.2014

NAMSOS: Det bekrefter nominasjonskomiteen, under ledelse av Målfrid Ramstad, i kveld.

— Det er med skrekkblandet fryd at jeg takket ja til å stå øverst på lista, sier Holstad selv til NA.

— Jeg har klare ambisjoner om å bli ordfører i Namsos, legger hun til.

Holstad er i dag kommunikasjonssjef i Statskog, og har tidligere blant annet jobbet som journalist i NA og som Bjarne Håkon Hanssens politiske rådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

— Hva ligger bak nominasjonskomiteens valg av Holstad?

— Vi hadde ønske om å finne en kandidat som både har politisk erfaring, ledererfaring og som kan tilføre noe nytt og friskt i politikken, sier leder i nominasjonskomiteen, Målfrid Ramstad.

Hun sier at før de snakket med Holstad hadde de allerede informert ordfører Morten Stene om at han ikke var aktuell.

— Når kontaktet dere Holstad?

— For et par-tre uker siden. Det var jo dere i NA som lanserte henne som et mulig ordføreremne allerede i vår, smiler Ramstad.

Link: Arnhild Holstad tar over ledervervet i Namsos AP- Kilde: Namdalsavisa

Link: Namsos kommune, teamledelse – med mere.. v/sekretær i Namsos Venstre Nils Trana- Kilde: Liberal.no

NT

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**