– Viktig uke for Eidsvoll

Gårsdagens kommunestyremøte ble avlyst. I stedet er det et ekstraordinært møte i dag – men bare om budsjettet. Den nye rådmannen skal legge frem sitt syn på budsjettet for 2015 og Eidsvolls økonomiske situasjon. – En viktig uke for Eidsvoll, sier Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det ekstraordinære møtet i kommunestyret starter i kommunestyresalen på rådhuset i Sundet kl. 1800. Du finner møteinnkallelsen og sakspapirene her.

– Både positive og alarmerende signaler
Mandag ble nytilsatt rådmann Knut Haugestad intervjuet i EUB om budsjettet. Knut Bakkehaug mener intervjuet med rådmannen både gir positive og alarmerende signaler.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Det fremkommer i artikkelen at kommunen vil måtte investere i årene fremover, og skolesektoren er nevnt spesielt. Bakkehaug mener dette er positive signaler fordi det synes nå som både politikerne og administrasjonen omsider har tatt innover seg behovet for å investere i skolesektoren. Han har tro på at skolene på Vilberg kommer så raskt som plan og byggearbeid tillater med en varig god løsning. Bakkehaug minner om at Venstre foreslo ny skole på Vilberg allerede før valget i 2011.

Venstres kommunestyrerepresentant er mer kritisk til signalene om at kommunens budsjett skal gjøres opp med et overskudd på 3 – 5%. Disse kom på budsjettkonferansen tidligere i år. Når rådmannen i EUB samtidig sier at det kan bli aktuelt å av kutte og nedbemanne i kommunen, mener Bakkehaug at det blir en utfordring for de folkevalgte og kommunens administrative ledelse å forklare dette for befolkningen.

– . Det kan også bli en demokratisk utfordring fordi det er mulig at befolkningen ikke ønsker å prioritere et slik «stort» overskudd i en situasjon hvor en nedbemanner og kutter i tjenestetilbudet, sier Bakkehaug.

Økonomien går i riktig retning – og Venstre fikk rett
Eidsvoll kommer nå bedre ut inntektsmessig. Innretningen på veksttilskuddet er endret. Venstre var oppmerksom på at Eidsvoll ville fått veksttilskudd fra 2015, før dette nå kom opp. Spørsmål om antatt størrelse på dette ble tatt opp ved tidligere budsjett arbeid. Det ble da langt på vei bekreftet at Eidsvoll ville få et slikt tilskudd, men med et svært lavt beløp. Nå ser det altså ut til at det blir på 10 millioner.

Også fjerningen av medfinansiering av sykehuspasienter bortfaller, noe som faller gunstig ut for Eidsvoll.

Bakkehaug er spent på kveldens ekstraordinære kommunestyremøte om budsjettet. – Det ligger ingen dokumenter med innkallingen så det blir svært spennende å se retning og innretning på budsjettet rådmannen legger opp til. Blant annet om han som tidligere rådmann vil foreslå å innføre eiendomsskatt. Like spennende blir det å se hva partiene legger opp til.

Storkoalisjonen vil sprekke
Venstres kommunestyrerepresentant har ingen tro på at storkoalisjonen som i fjor vedtok budsjettet for 2014 vil holde i år. Ap, Høyre, FrP, KrF og Bygdelisten samarbeidet om budsjettvedtaket, som viste seg å ikke holde mål. De laget et svært offensivt og ekspansivt budsjett – som fylkesmannen underkjente.- Problemet var uklarheter i finansieringen av drift og investeringer. Et nytt, svært barbert budsjett ble vedtatt. Ved revisjon av kommunens inntekter viste det seg at kuttene var unødvendige. Venstre gikk fri for fylkesmannens kritikk.

I løpet av sommeren har disse partiene benyttet EUB til arena for diskusjon om hvem som hadde skylden for miseren. I første kommunestyremøte etter ferien gikk de langt i å vedta at tidligere rådmann hadde skylden. Høyre har i tillegg brukt mye tid og energi på å vise avstand til de andre – og særlig den siste tiden i saken om framtidig skolestruktur. Bakkehaug ser med spenning frem til både kveldens kommunestyremøte og arbeidet med budsjettet frem mot vedtaket som skal gjøres i desember. Bakkehaug håper at storkoalisjonen sprekker.

– Da blir debatten om budsjettarbeidet forhåpentligvis løftet ut av Finansutvalget, og ut i offentlighet. Det er en styrke for innbyggernes mulighet for innsyn i og påvirkning på partiene. Åpenhet, innsyn og medvirkning er avgjørende for at demokratiet ikke skal forvitre, avslutter Knut Bakkehaug.

NB! Husk at møtet er åpent for publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**