Nominasjonsinnstillingen klar i Skien Venstre

Skien Venstres nominasjonskomité kom denne uken med sin innstilling. Varaordfører Geir Arild Tønnessen får fornyet tillitt som førstekandidat, Signy Gjærum , Atle Rui, Kenneth Berg, Lars Solbakken og Gustav Søvde kommer på de neste plassene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre har i dag tre bystyrerepresentanter. Ved kommunevalg står velgerne fritt til å endre rekkefølgen på listen ved å gi tilleggsstemmer.

På de neste plassene på listen foreslår komiteen ytterligere 34 kandidater, slik at den totalt består av 40 navn. Listeforslaget tas opp til endelig behandling på Skien Venstres nominasjonsmøte onsdag 26. november.

Listeforslag fra nominasjonskomiteen i Skien Venstre:

1 Geir Arild Tønnessen 1959
2 Signy Gjærum 1946
3 Atle Rui 1965
4 Kenneth Berg 1979
5 Lars Solbakken 1949
6 Gustav Søvde 1951
7 Sidsel Devik 1945
8 Bjørg Øya 1971
9 Hanne Slåttun 1983
10 Ragnvald Melaas 1940
11 Tore Anton Svanes 1961
12 Cathrine Gundersen 1989
13 Jon Rasmuss Lassen 1974
14 Jenny Johnsen 1977
15 Asbjørn Strømme 1936
16 Ranveig Sandøy 1953
17 Håkon Leth-Olsen 1969
18 Linda Rui 1968
19 Terje Talseth Gundersen 1949
20 Kari Authen 1945
21 Truls Werner 1970
22 Grete Eriksrød 1947
23 Hans Otto Jagels 1950
24 Asbjørn Hovstø 1954
25 Torun Natvig Hoen 1951
26 Ejup Gashi 1967
27 Sigrund Øygaarden Gundersen 1950
28 Lars Hoksrud 1946
29 Sigvall Rørtveit 1927
30 Elin Aadna 1994

Skien Venstre

31 Albert Islam Poliku 1982
32 Hans Kåre Lia 1944
33 Ragnar Hoen 1950
34 Freddie Nordhov 1933
35 Tom Gulliksen 1957
36 Julie Halvorsen 1995
37 Bengt Asle Mathisen 1975
38 Bjørn Erik Kristiansen 1950
39 Hedvig Nysæter 1993
40 Harald Susaas 1957

De som står med uthevet skrift er foreslått kumulert

Nominasjonskomiteen har bestått av Per Kristen Thingstad (Leder), Jarl Kahn, Eva Berg, Stein Kinserdal samt en fra Unge Venstre.

Trine i Skien
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**