Fattige barn må prioriteres i budsjettforhandlingene

Den rødgrønne regjeringen hadde fagre løfter om å avskaffe fattigdommen. De ble ikke innfridd. Andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt har holdt seg stabilt høyt de siste årene. I en skoleklasse med 30 elever er det i gjennomsnitt 2 til 3 elever som lever i fattigdom, understreker Urvik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Trine SG Carola

Foto: Steinar Bleken

Venstres Carola Karl Urvik vil ha på plass flere tiltak for å løse fattigdomsutfordringene. I Norge er det rundt 78 000 barn og unge som lever i fattigdom. Minst 4165 av disse befinner seg i Nordland. – I samarbeidsavtalen Venstre har med regjeringen er vi krystallklare på at vi skal løfte flere barn i fattige familier ut av fattigdom. Et av tiltakene er å gi tilbud om gratis kjernetid i barnehage for barn mellom 3 og 5 år eller vesentlig lavere barnehagepriser for de familiene med dårligst råd, sier Carola Karl Urvik i Vefsn Venstre.

Samarbeidsavtalen forplikter
I samarbeidsavtalen heter det: «Samarbeidspartiene vil jobbe for å løfte mennesker ut av fattigdom, både i Norge og i fattige land. Barn som vokser opp i fattige familier i Norge skal gis mer likeverdige muligheter.» Venstre kommer til å presse på i budsjettforhandlingene med regjeringen for å få på plass konkrete tiltak. Ifølge Carola Karl Urvik handler dette bl.a. om følgende:

Øke barnetrygden for de med dårligst råd (differensiert barnetrygd).
Redusere SFO-prisene for fattige familier.
Gi et tilbud om gratis kjernetid i barnehage for barn mellom 3 og 5 år eller vesentlig lavere barnehagepriser for de familiene med dårligst råd.

Fattige barn prioriteres i budsjettforhandlingene
– Den rødgrønne regjeringen hadde fagre løfter om å avskaffe fattigdommen. De ble ikke innfridd. Andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt har holdt seg stabilt høyt de siste årene. I en skoleklasse med 30 elever er det i gjennomsnitt 2 til 3 elever som lever i fattigdom, understreker Urvik.

– Fremover kommer vi til å jobbe tett med Venstres stortingsgruppe for å få på plass konkrete tiltak sammen med regjeringen i høstens budsjettforhandlinger. Det dreier seg om gratis barnehageplasser, lavere SFO-priser og høyere barnetrygd for de familiene med dårligst råd.

Lokale tiltak
– Vi må imidlertid jobbe for å iverksette flere tiltak også i vår egen kommune. For barn som i dag vokser opp i fattigdom, er det viktig å iverksette tiltak som kan gjøre hverdagen litt rikere for den enkelte. Det kan handle om tilbud om aktivitetskort som gir gratis inngang til idretts- og kulturarenaer, åpne og tilgjengelige biblioteker, leksehjelpsordninger, utlånsordning for sportsutstyr, tilgjengelige lokaler til bursdagsfeiringer og åpne idrettshaller for uorganisert lek. I årets økonomiplanbehandling for 2015-2018 fremmet Vefsn Venstre blant annet et verbalforslag om differensiert foreldrebetaling i barnehager samt gratis kjernetid for de med lavest betalingsevne. Forslaget ble nedstemt. Også prisene for SFO og kulturskolen er alt for høye i Vefsn sier Urvik. Når investeringsnivået i kommunen er så høy at det går ut over barn og ungdommens oppvekstvilkår er det noe feil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**