Foreslår konkrete tiltak for å fjerne fattigdom

Venstres Hanne Nora Nilssen vil ha på plass flere tiltak for å løse fattigdomsutfordringene. I Norge er det rundt 78 000 barn og unge som lever i fattigdom. Minst 4000 av disse befinner seg i Nordland. – I samarbeidsavtalen Venstre har med regjeringen er vi krystallklare på at vi skal løfte flere barn i fattige familier ut av fattigdom. Et av tiltakene er å gi tilbud om gratis kjernetid i barnehage for barn mellom 3 og 5 år eller vesentlig lavere barnehagepriser for de familiene med dårligst råd, sier Hanne Nora Nilssen i Alstahaug Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Samarbeidsavtalen forplikter

I samarbeidsavtalen heter det: «Samarbeidspartiene vil jobbe for å løfte mennesker ut av fattigdom, både i Norge og i fattige land. Barn som vokser opp i fattige familier i Norge skal gis mer likeverdige muligheter.» Venstre kommer til å presse på i budsjettforhandlingene med regjeringen for å få på plass konkrete tiltak. Ifølge Hanne Nora Nilssen handler dette bl.a. om følgende:

Øke barnetrygden for de med dårligst råd (differensiert barnetrygd).
Redusere SFO-prisene for fattige familier.
Gi et tilbud om gratis kjernetid i barnehage for barn mellom 3 og 5 år eller vesentlig lavere barnehagepriser for de familiene med dårligst råd.

Fattige barn prioriteres i budsjettforhandlingene
– Den rødgrønne regjeringen hadde fagre løfter om å avskaffe fattigdommen. De ble ikke innfridd. Andelen barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt har holdt seg stabilt høyt de siste årene. I en skoleklasse med 30 elever er det i gjennomsnitt 2 til 3 elever som lever i fattigdom, understreker Hanne Nora Nilssen.

– Fremover kommer vi til å jobbe tett med Venstres stortingsgruppe for å få på plass konkrete tiltak sammen med regjeringen i høstens budsjettforhandlinger. Det dreier seg om gratis barnehageplasser, lavere SFO-priser og høyere barnetrygd for de familiene med dårligst råd.

Lokale tiltak
– Vi må imidlertid jobbe for å iverksette flere tiltak også i vår egen kommune. For barn som i dag vokser opp i fattigdom, er det viktig å iverksette tiltak som kan gjøre hverdagen litt rikere for den enkelte. Det kan handle om tilbud om aktivitetskort som gir gratis inngang til idretts- og kulturarenaer, åpne og tilgjengelige biblioteker, leksehjelpsordninger, utlånsordning for sportsutstyr, tilgjengelige lokaler til bursdagsfeiringer og åpne idrettshaller for uorganisert lek, sier Hanne Nora Nilssen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**