Venstres ordførere med hardt skyts mot statsbudsjettet

Krever at Regjeringen følger opp samarbeidsavtalen. – Regjeringen har lagt fram et budsjettforslag med en sosial profil som Venstres ordførere og varaordførere ikke kan akseptere. I tillegg må budsjettet få en helt annen klima- og miljøprofil, det sier Hanne Nora Nilssen, varaordfører for Venstre i Alstahaug og medlem i nettverket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstres ordførernettverk består av nær 50 ordførere og varaordførere fra alle fylker i landet, og ledes av ordfører Alfred Bjørlo i Eid kommune. Venstres ordførernettverk har i helga vært samlet i Oslo for å diskutere Regjeringens forslag til statsbudsjett. I møtet ble det gitt en krystallklar melding til Venstres stortingsgruppe om å kjøre et hardt løp i forhandlingene om statsbudsjettet.

– Det er direkte provoserende at Regjeringen ikke følger opp samarbeidsavtalen som ble inngått mellom H, Frp, V og Krf i fjor. I stedet for å stå på avtalen, reverserer regjeringen viktige gjennomslag Venstre fikk – blant annet for å styrke kommune-økonomien. Det kan ikke Venstre finne seg i, sier ordførerne og varaordførerne.

Venstres ordførernettverk 2014

Foto: Monica Tjelmeland

Venstres ordførere og varaordførere er naturlig nok særlig opptatt av kommunenes muligheter til å gi gode tjenester til de som trenger det mest. Venstres ordførernettverk stiller nå tre felles krav til endringer i statsbudsjettet:

Reversering av kutt i allerede fremforhandlet enighet om støtte til kommunenes oppfølging av personer med særlig store hjelpebehov, såkalte “ressurskrevende brukere”. Ordingen må også omfatte brukere eldre enn 67 år
Barnevernet må tilføres ekstra ressurser
Økt overføring til bosetting av flyktninger – særlig mindreårige

– Dette er oppgaver som er svært tyngende i en stram kommuneøkonomi. Vi forutsetter at Venstre setter disse sakene på dagsorden i budsjettforhandlingene og oppnår bedre rammevilkår for kommunene, sier Venstres ordførere og varaordførere.

– Venstres stortingsgruppe må forhandle fram et budsjett som er i tråd med samarbeidsavtalen. Venstres ordførere og varaordførere deler fullt ut de skarpe reaksjonene på Regjeringens budsjettforslag fra Venstres stortingsgruppe. Vi gir våre forhandlere vår fulle støtte, sier Venstres ordførernettverk består av nær 50 ordførere og varaordførere fra alle fylker i landet, og ledes av ordfører Alfred Bjørlo i Eid kommune. Venstres ordførernettverk har i helga vært samlet i Oslo for å diskutere Regjeringens forslag til statsbudsjett. I møtet ble det gitt en krystallklar melding til Venstres stortingsgruppe om å kjøre et hardt løp i forhandlingene om statsbudsjettet.

– Det er direkte provoserende at Regjeringen ikke følger opp samarbeidsavtalen som ble inngått mellom H, Frp, V og Krf i fjor. I stedet for å stå på avtalen, reverserer regjeringen viktige gjennomslag Venstre fikk – blant annet for å styrke kommune-økonomien. Det kan ikke Venstre finne seg i, sier ordførerne og varaordførerne.

Venstres ordførere og varaordførere er naturlig nok særlig opptatt av kommunenes muligheter til å gi gode tjenester til de som trenger det mest. Venstres ordførernettverk stiller nå tre felles krav til endringer i statsbudsjettet:

Reversering av kutt i allerede fremforhandlet enighet om støtte til kommunenes oppfølging av personer med særlig store hjelpebehov, såkalte “ressurskrevende brukere”. Ordingen må også omfatte brukere eldre enn 67 år
Barnevernet må tilføres ekstra ressurser
Økt overføring til bosetting av flyktninger – særlig mindreårige

– Dette er oppgaver som er svært tyngende i en stram kommuneøkonomi. Vi forutsetter at Venstre setter disse sakene på dagsorden i budsjettforhandlingene og oppnår bedre rammevilkår for kommunene, sier Venstres ordførere og varaordførere.

– Venstres stortingsgruppe må forhandle fram et budsjett som er i tråd med samarbeidsavtalen. Venstres ordførere og varaordførere deler fullt ut de skarpe reaksjonene på Regjeringens budsjettforslag fra Venstres stortingsgruppe. Vi gir våre forhandlere vår fulle støtte, sier medlem og varaordfører Hanne Nora Nilssen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**