Lokalpolitikk – Kleppestø-planen og prosess

Det har i de siste ukene kommet noen spørsmål omkring det som kom som utspill i Kleppestø planen fra H, AP, FrP og Krf i Askøy Væringen for noen uker siden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Arild Raftevoll

Foto: Arild Raftevoll

Rådmannen fikk kritikk for at han IKKE hadde tatt hensyn til oversendelsesforslaget fra formannskapsmøte i juni. Og her er det noe av undringen.

Slik formannskapsmodellen er skal rådmannen utrede et planforslag som tar utgangspunkt i føringer fra planprogrammet. Planprogrammet er vedtatt i kommunestyret etter å ha vært gjennom flere politiske behandlinger og som i tillegg har vært på høring. Rådmannen skal legge fram et planforslag som han mener gir den beste utviklingen, basert på planprogrammet, og som skal være et partipolitisk nøytral.

Årsaken til oversendelsesforslaget i det hele kom opp var at Venstre fremmet et alternativt forslag i formannskapsmøtet i juni når rådmannen fremmet en sak i forbindelse med Kleppestø-planen.
Rådmannen ville ha tilslutning til “Formannskapet som styringsgruppe gir sin tilslutning til prinsippene i områdeplan for Kleppestø sentrum”.
Dette ga for sterke føringer for det endelige resultatet etter slik Venstre ser det. Venstre fremmet da et alternativ som lyder “Formannskapet ber rådmannen å utrede et alternativ til rådmannens skisse og annet enn null alternativet”.
H, AP, Frp og Krf valgte og stemme for rådmannens forslag og da selvsagt i mot Venstre. Disse partiene var på det tidspunktet enige i prinsippene i områdeplanen og prosessen så langt. Venstre fikk ganske hard motstand mot dette punktet og jeg oppfattet de øvrige partiene dit hen at Venstre var på ville veier.

Roald Steinseide foreslo derimot å oversende Venstre sitt forslag til rådmannen. Noe som rådmannen står helt fritt til å gjøre som han vil med. Rådmannen kan legge dette i skuffen og glemme saken, uten at dette medfører feil. Rådmannen har ikke sett på dette, noe som IKKE overrasker Venstre i det minste tatt de politiske diskusjonene som var i formannskapsmøtet. Jeg oppfatter også at de fire partiene tar æren for Venstre sitt forslag slik de legger saken frem i media.

Det som dog er svært gledelig er at de samme partiene har kommet til at det likevel skal utrede flere alternativer slik at vi nå kan få redusert konfliktnivået og komme i konstruktive dialog med alle parter. Først da kan vi komme dit hen at vi diskuterer løsninger framfor JA eller NEI til hele planen. Kan vi klare den videre prosessen slik at konfliktnivået er lavest mulig og at dette blir en bærekraftig løsning hvor vi har på lag innbyggerne, næringsliv og investorer så kan vi få en Kleppestø-plan som lar seg realisere.

Kommunen står foran store investeringer og noen tøffe år økonomisk. Det er derfor viktig at kommunen kan realisere verdien av eiendommene som Kleppestø, Shell tomten med flere. Man trenger midler for å kunne finansiere skoleutbygging og for å frigjøre midler fra kapital kost og heller ha flere lærer i klasserommet, varme hender i omsorgen.

Arild Raftevoll
Gruppeleder Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**