Liberal café: Fra industri til teknologi

Sysselsetting, næringsstruktur og utdanningsnivå er temaer for høstens andre liberal kafé. Når skal vi ta det endelige steget fra et industrisamfunn til et teknologisamfunn?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Fredrikstad har store utfordringer når det gjelder sysselsetting, næringsstruktur og utdanningsnivå. Hvordan skal vi komme oss ut av dette mønsteret? Når skal vi ta det endelige steget fra et industrisamfunn til et teknologisamfunn?

Dette er noen av spørsmålene som vil bli stilt på høstens andre Liberale cafè på Litteraturhuset, onsdag 29. oktober kl 19.30.

Vi får besøk av Torkil Bjørnson, Daglig leder for NCE Systems Engineering på Kongsberg. NCE (Norwegian Centre of Expertise) Kongsberg er drivkraften i Kongsberg-klyngen som består av en mengde høyteknologiske bedrifter med verdensledende markedsposisjoner i mange bransjer.

Han vil innlede om historien, statusen og fremtiden til miljøet i Kongsberg. Hva kan industrimiljøet i Fredrikstad lære av utviklingen i Kongsberg?

Fra Fredrikstad Innovasjonspark får vi besøk av Daglig leder Tore Auensen. Innovasjonsparken er en videreutvikling av Øra Industripark – og et initiativ som skal ta industri, teknologi og kreative næringer til et nytt nivå i Fredrikstad.

Auensen vil innlede om hvorfor Innovasjonsparken nå utvikles, og hvilke muligheter som ligger i å etablere en slik park.

Siste innleder er Helge Hasvold, By- og næringsutviklingssjef i Fredrikstad kommune.

Fredrikstad kommune har akkurat fått en ny næringsplan. Hasvold vil innlede om hvilke strategier og tiltak kommunen skal gjennomføre for å komme oss ut av et negativt mønster.

Vi avslutter med åpen diskusjon med salen.

Arrangementet er gratis, velkommen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**