Program – Nominasjonsmøte og politisk verksted

Nominasjonsmøte og politisk verksted avholdes 15. og 16.november 2014 i Molde på Hotel Alexandra. Stortingsrepresentant Pål Farstad innleder til generell politisk debatt. Politisk verksted omfatter programarbeid Fylkestingsprogram 2015-2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Påmelding: Se epost sendt ut til lokallagene av nestleder Steffen Falkevik på vegne av fylkesstyret.
Kostnader dekkes av VHO/Møre og Romsdal Venstre

Program — Nominasjonsmøte og politisk verksted
Dato: 15. og 16.november 2014
Sted: Hotel Alexandra, Molde

PROGRAM
Lørdag 15.11.14

10.30-11.00 Registrering
11.00-11.20 Åpning ved fylkesleder Ragnhild Helseth
11.20-12.30 Generell politisk debatt. Innledning ved stortingsrepresentant Pål Farstad
12.30-12.40 PAUSE
12.40-13.30 Generell politisk debatt fortsetter
13.30 -14.30 LUNSJ
14.30-15.00 Nominasjonsnemnda. Innledning ved Trond Hansen Riise, leder av nominasjonsnemnda

15.00-16-30 Politisk verksted. Fylkestingsprogram 2015-2019. Parallellsesjoner

Parallellsesjon 1
Tema 1: Forvaltning: Kommunereform
Tema 2: Kultur og frivillighet
Tema 3: Skole og oppvekst
Tema 4: Samferdsel
16.30-16.45 PAUSE

16.45-18.00 Politisk verksted fortsetter

Parallellsesjon 2
Tema 5: Helse
Tema 6: Næringspolitikk
Tema 7: Klima og miljø
Tema 8: Struktur og slagord
18.00-20.00 Sove litt, dusje litt og møte andre mennesker
20.00- Middag

Søndag 16.11.14
09.30-11.00 Debatt og vedtak av resolusjoner
11.00-11.30 PAUSE, utsjekk
11.30-11.45 Åpning nominasjonsmøte ved Ragnhild Helseth og Trond Hansen Riise
11.45-12.15 Debatt (her varsles benkeforslag, men ingen kandidatpresentasjon)
12.15-13.55 Valg fylkestingsliste
13.55 Møtet avsluttes
14.00: LUNSJ

Med forbehold om mindre endringer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**