La humla suse?

I onsdagens bystyremøte spør bystyrerepresentant Suzy Haugan ordføreren om problematikken humledød, parklind og matproduksjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

suzy

Foto: hilmar

Her er Interpellasjon til bystyret 29. oktober 2014

La humla suse?

Bystyregruppa i Tønsberg Venstre ønsker å ta opp problematikken rundt vern av matproduksjonen vår.

De siste 50 årene har det blitt pratet mer og mer om humledød. Slik dødelighet er kjent fra USA, Norge og land i Europa.

Humledød rapporteres fra mange steder i hele Sør-Norge, i det siste kunne vi også lese i lokalavisen om tilfeller om dette på Nøtterøy.

La oss summe oss.

Humlene har en meget viktig rolle i økosystemet. De er pollinatorer som bestøver svært mange plantearter, som igjen er helt essensielt for plantenes utbredelse. Humlene har stor effekt på økosystemene generelt — og særlig på matproduksjonen til oss mennesker.

Mattyper hvor pollinering utført av humler er viktig er for eksempel eple, kirsebær, blåbær, rips, solbær, kiwi, tomat, melon, squash, soyabønner og mye mer.

Bare innenfor landbruket er pollinering beregnet til å ha en årlig verdi tilsvarende rundt 1300 milliarder norske kroner på verdensbasis (Gallai mfl. 2009).

Uten humlene ville store deler av verden sett helt annerledes ut. Så som du forstår ordfører – om vi vil ha mat må vi verne om humlene våre.

Vi har registrert flere artikler i nasjonale og lokale aviser om problemet humledød i Norge, spesielt observert under treet parklind.

Parklind er blitt et av de mest plantede treslagene i parker, alléer og som enkeltstående tuntrær i Norge. Parklind, lind, sølvlind, det finnes mange ulike typer. De er allergikervennlige og kan passer til profilen «solide trær som skal se likedane ut, og som ikke er giftig for mennesker.»

Enkelte eksperter mener alle lindearter kan forårsake humledød, til og med vanlig lind, særlig i forbindelse med tørre og varme somre.

Det finnes ulike teorier rundt massedøden hos humler, men gjentagende er det høye innholdet av mannose i nektaren hos Lindeartene. Humlene mangler de nødvendige enzymer for å bryte ned mannose.

Humler har muligens ennå ikke har greid å tilpasse seg parklind som ikke hører naturlig hjemme i Norge.

Uansett hva årsaken kan være — så er humledød et reelt problem lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Derfor mener bystyregruppa i Tønsberg Venstre at også Tønsberg kommune må ta denne informasjon innover seg.

Lind det mest dyrkede treet i parkene i Tønsberg kommune. Stoltenbergparken, Sprutparken, Stenmalen, nedre langgate, Gunnarsbøparken og flere andre steder vi kjenner har lind.

I Tønsberg kommunes egen veileder om universell utforming i Tønsberg historiske by, laget i 2014, kan vi finne kommunens egen anbefaling for trebeplantning:
Tønsberg kommunes anbefalinger til trebeplantning i uteoppholdsareal:
Allergivennlige, ikke giftige planter:
Lind, lønn, hestekastanje.

Denne veilederen er offentlig tilgjengelig retter seg mot:
Utbyggere/forslagstillere i reguleringsplan — og byggesaksprosessen, saksbehandlere i Tønsberg kommune, private aktører og forretningsdrivere som ønsker å forskjønne byen, Tønsberg kommune som grunneier, og også andre kommuner i landet.

Her har vi altså en kommunalt eid veileder med tilsynelatende stor påvirkningskraft som anbefaler lind.

Vi i bystyregruppa i Tønsberg Venstre mener at vi ikke kan gå god for å anbefale planting av lindetrær når vi vet det vi vet. Selv om lind ikke er giftige for mennesker, ser de ut til å være giftige for humler — som mennesker igjen er avhengig av.

La oss ta brodden av forestillingen om at dette ikke er et problem — nå og i fremtiden. Dette kan potensielt bli et stort naturvernsproblem, og vi har faktisk muligheten til å ta stilling til dette lokalt.

Bystyregruppa i Tønsberg Venstre er glade i trær, og vi ønsker ingen hogst i første omgang. Men vi ønsker å slutte å plante lindetrær i kommunal regi, samt slutte å anbefale bruk av den. Det finnes gode alternativer.

Før vi vet eksakt hvorfor humlene kan dø i enorme mengder på nettopp lind, bør all videreplanting av lind i Tønsberg forbys med umiddelbar virkning.

Jeg spør deg ordfører:

— er ordføreren kjent med at parklind kan ha en negativ eller dødelig effekt på humler?
— Hva skal Tønsberg kommune gjøre for å ta humledøden på alvor — lokalt?

Suzy Haugan
Bystyrerepresentant Tønsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**