Svikter de svakeste

Songdalen kommune ble i juni anmodet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å ta imot fem flere flyktninger i 2014. Saken kom til behandling, over tre måneder senere, i kommunestyret 22. oktober.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Syriske flyktninger.

Syriske flyktninger.
Foto: Reuters. NTB Scanpix | NDLA | CC BY-NC-SA 3.0 NO

Senterpartiet tok raskt ordet i saken og ønsket en utsettelse frem til februar 2015! Med støtte fra Høyre og Fremskrittspartiet sørger de for at køen på over 5000 mennesker som venter i mottak på bosetting vokser og vokser. Folk venter og venter.

Utsettelsen er i praksis et klart NEI til å hjelpe fem flere. Det blir ingen flere bosettinger i Songdalen i 2014. Kommunestyret ønsker ikke engang å svare IMDi på forespørselen i år. Dette er svært skuffende.

Det som stiller saken i et enda verre lys er at parallelt med forespørselen fra IMDi bygger rådmannen nye flyktningkontorer i bygget bak rådhuset. Uten politisk saksbehanding. Og han ber i ettertid politikerne om penger. Klart i strid med gjeldende praksis. Det er tydeligvis mye lettere å bygge egne kontorer enn boliger til andre.

Hvorfor bidrar flertallet i kommunestyret til at ansatte i kommunen opplever en helt annen saksbehandling enn de vi er satt til å tjene; nye og nåværende innbyggere?

Jone Nyborg, Songdalen Venstre
Betzy T. Dutton, Songdalen Krf

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**