Barn som lever i fattigdom

Foto: COK Horten Venstre

I Norge er det rundt 78 000 barn og unge som lever i fattigdom, og mange av disse dessverre også i Horten. I kommunen vår finnes det minst 300 barn som lever i fattigdom. Det er minst 300 for mange!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


For noen barn handler det om å ikke ha mulighet til å delta på ulike fritidsaktiviteter, dra på ferie, eller gå på kino og kafé. For andre handler det om muligheten til å kunne ha ordentlige boforhold, spise sunn mat, ha tilstrekkelig med klær, et minimum av leker og mulighet til å gå i barnehage eller delta på SFO. Dette fører til et utenforskap som er ødeleggende og som kan gi barnet problemer også gjennom hele voksenlivet.

Vi må iverksette tiltak på flere områder. Det viktigste er å få foreldrene i jobb, men det er ikke alle som kan jobbe og det skal ikke gå utover barna. De skal ha konkrete og målrettede tiltak som gjør hverdagen litt lettere og som hjelper dem til å bli en naturlig del av fellesskapet på skolen og utenfor. Det kan handle om billig eller gratis barnehage og skolefritidsordning, gratis inngang til idretts- og kulturarenaer, åpne og tilgjengelige biblioteker, leksehjelpsordninger, utlånsordning for sportsutstyr, tilgjengelige lokaler til bursdagsfeiringer og åpne idrettshaller og møteplasser for uorganisert og gratis lek.

Mange voksne har store utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Hele 450 000 barn i Norge har en forelder med rus eller psykiske helseproblemer, av disse er det 133 000 barn hvor en av foreldrene har så store problemer at det går utover barnets hverdag. Disse barna må vi finne og hjelpe. Derfor må også barneverntjenesten styrkes, og hvert eneste NAV-kontor skulle hatt en egen barnefaglig ansvarlig.

Vi har over tid vært engasjert i prosjektet “muligheter og mestring” hvor mandatet er å begrense fattigdom blant barn og unge og bryte den arvelige fattigdom. Videre har vi en målsetting om å “Etablere en helhetlig og sammenhengende tjeneste for å redusere og stoppe fattigdom blant utsatte grupper”. Venstre vil prioritere dette området både i budsjett for 2015, og ikke minst i kommunevalgprogrammet for neste periode.

Å løfte barn ut av fattigdom handler også om å sikre god helse, utdanning og ordentlige boligforhold. Vi må derfor fortsette å styrke både helsestasjonene og skolehelsetjenestene, sørge for at barn som sliter på skolen får nødvendig hjelp så tidlig som mulig og tilby trygge oppvekstmiljø for barnefamilier. Den sosiale boligbyggingen må derfor være godt gjennomtenkt.

Fattigdom handler om mye mer enn dårlig økonomi. Det handler om opplevd utenforskap og om skam. Å løfte barn ut av fattigdom handler derfor også om inkludering og fellesskap. Det handler ikke bare om politiske tiltak, men at vi alle bryr oss og sørger for at alle får bli med. Når du leser dette, så tenk på om det er noen rett utenfor der du bor som trenger at du inkluderer dem. Et smil og et hei kan være en avgjørende start.

Eddy Robertsen og Torild Brække
Horten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**