Kan de skaffe penger til Rock City Namsos?

Mandag legger Venstre og KrF fram sine alterntive statsbudsjett. Lokalpolitikere fra Namsos håper Rock City blir prioritert høyere enn i regjeringens forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Namdalsavisa: Mats Ivar Sandmo

Publisert 28.10.2014 kl 17:34 Oppdatert 28.10.2014 kl 18:29

NAMSOS 28.10.14: I regjeringens budsjettforslag for 2015 foreslås statstilskuddet til Rock City Namsos redusert med vel 4,1 millioner kroner, fra seks millioner kroner i 2014 til 1,9 millioner kroner i 2015.

I et forsøk på å påvirke prosessen og tale Rock Citys sak i egne partiorganisasjoner helt på tampen, setter leder i Namsos Venstre, Geir Olav Knappe, og Åste Marie Lande Lindau fra Namsos KrF kursen for Oslo fredag.

Geir Olav Knappe

Geir Olav Knappe
Foto: M. Haagensen

— Vi har jobbet for Rock City over lang tid, men nå er det aktualisert som aldri før. Vi har tro på prosjektet og er innstilt på å gjøre hva vi kan — både regionalt og nasjonalt — for å vippe avgjørelsen i riktig retning, sier Knappe.

Han skal møte både stortingsrepresentant André Skjelstad og Terje Breivik, som sitter i Venstres forhandlingsutvalg.

— I tillegg håper jeg å treffe partileder Trine Skei Grande. Vi må bruke de kanalene vi har tilgjengelige, sier Knappe.

Lindau har avtalt møte med partikollega Geir Jørgen Bekkevold, som er nestleder i kulturkomiteen på Stortinget.

— KrF har vært en støttespiller for Rock City lenge, og det gleder meg som lokalpatriot. Partiet bidro aktivt til å øke bevilgninga til selskapet fra 2012 til 2013. Nå håper jeg KrF på nytt kan hjelpe Rock City, sier Lindau.

André Skjelstad var raskt ute og fastlo at Venstre vil kjempe videre for å holde liv i det nasjonale prosjektet i Namsos.

En eventuell støtte fra KrF kan vise seg å bli redninga for det nasjonale senteret for rock og pop i Namsos.

— Skulle vi lykkes, forplikter det også i høyeste grad Namsos kommune. Som eier må de bidra til at Rock City viser sin berettigelse, mener Knappe.

— Når forslagene legges fram mandag — er det ikke i seneste laget med en Oslo-tur fredag?

— Vi er nødt til å gjøre en jobb, og har hatt jevnlig kontakt med miljøene over tid. Og det er ofte på slutten ting skjer, sier Venstre-lederen i Namsos.

Link: Reiser til Oslo i et forsøk på å skaffe penger til Rock City Namsos: Kilde – Namdalsavisa

Oslo- Stortinget:30.10.14:
Link- Kilde Namdalsavisa: Åsmund Prytz fra Rock City Namsos, Andre Skjelstad; Venstre og Geir Olav Knappe fra Namsos Venstre på møte på Stortinget.

Venstre foreslår 6,3 mill. til Rock City

Dersom Venstre får gjennomslag i forhandlingene med regjeringa om statsbudsjettet, kan Rock City se lysere på framtida.

Namdalsavisa:Mats Ivar Sandmo

Publisert 30.10.2014 kl 23:21 Oppdatert 30.10.2014 kl 23:24

OSLO: I sitt alternative forslag til neste års budsjett foreslår nemlig Venstre å bevilge 6,3 millioner kroner til Rock City Namsos AS.

– Dette er viktig for Rock City og viktig for Namdalen. Kulturnæringene er en del av dagens og framtidas næringsliv. Dette bør næringspartiet Høyre ta på alvor, sier leder Geir Olav Knappe i Namsos Venstre.

Han var torsdag i Oslo og møtte partikolleger på Stortinget.

– Nå starter jobben videre foran vanskelige forhandlinger med regjerings, sier Knappe.

Daglig leder Åsmund Prytz i Rock City er også i Oslo for å drive lobbyvirksomhet for selskapet.

Forhandlingene om neste års statsbudsjett starter til uka, og budsjettet skal vedtas i Stortinget 27. november.

NT

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**